Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EPISARS — Wynik w skrócie

Project ID: 511063
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Zapobieganie infekcji SARS

Aby zapobiec ponownemu wybuchowi epidemii SARS, w ramach multidyscyplinarnej inicjatywy połączono badania nad organizmami ludzi i zwierząt.
Zapobieganie infekcji SARS
Epidemia SARS stanowiła wzorcową sytuację, w której pojawienie się infekcji wirusowej natychmiast pociągnęło za sobą rozpoczęcie badań nad wirusem w celu powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania się choroby. Dzięki wykorzystaniu narzędzi wirusologicznych i epidemiologicznych zgromadzono wartościowe informacje dotyczące SARS, wliczając w to dane na temat rezerwuaru zwierzęcego i stopnia zakaźności.

Kluczowy dla tych osiągnięć był finansowany ze środków UE projekt "Zapobieganie przyszłym epidemiom SARS poprzez kontrolowanie infekcji ludzkich i zwierzęcych" (Episars). Celem projektu było opanowanie powiązanej z SARS infekcji koronawirusa u ludzi i zwierząt poprzez niedopuszczenie do ponownego pojawienia się wirusa SARS w obrębie populacji ludzkiej. Projekt składał się z dwóch części: część pierwsza koncentrowała się na identyfikacji i regulacji rezerwuaru zwierzęcego koronawirusa podobnego do SARS, druga zaś na zawężonej do człowieka działalności epidemiologicznej dotyczącej SARS, opartej na danych pochodzących z epidemii, która wybuchła w 2003 r. w Chinach.

Analizy badań nad rezerwuarem zwierzęcym doprowadziły do wskazania nietoperzy podkowcowatych jako rezerwuarów koronawirusa podobnego do SARS. Odkryto również, że kluczową rolę w przenoszeniu choroby na człowieka odgrywają łaskuny chińskie. Szczegółowa analiza zmienności genetycznej, ekologii i zachowań łaskuna chińskiego wpłynęła na uregulowanie jego hodowli i sprzedaży.

Co więcej, analiza epidemiologiczna potwierdziła dane serologiczne zgromadzone w Chinach w 2003 r. i dostarczyła wiedzy na temat długoterminowego wydalania wirusa oraz rodzaju i ciągłości reakcji odpornościowej.

Podsumowując, informacje zdobyte w ramach projektu Episars pogłębiły nasze zrozumienie epidemiologii wirusów związanych z SARS oraz pomogły w opracowaniu wytycznych dotyczących profilaktyki na szczeblu lokalnym i regulacji rezerwuaru zwierzęcego. Oczekuje się, że wdrożenie tych zasad na szczeblu międzynarodowym zminimalizuje szanse na pojawienie się w przyszłości wirusa SARS u ludzi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę