Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TP PLANTS AND HEALTH — Wynik w skrócie

Project ID: 512149
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Belgia

Biotechnologia roślin wkracza na arenę zrównoważonego rolnictwa

Obawy społeczeństwa dotyczące biotechnologii roślin doprowadziły do zmiany w działaniach badawczych na zastosowania medyczne w Europie. W rezultacie, projekt TP Plants AND Health zainicjował inicjatywę mającą poprowadzić europejskie badania w dziedzinie inżynierii genetycznej roślin w kierunku zintegrowanym, bliższym bardziej tradycyjnym metodom uprawy.
Biotechnologia roślin wkracza na arenę zrównoważonego rolnictwa
Obawy związane z zastosowaniem inżynierii genetycznej w rolnictwie oddziałującej na delikatną równowagę ekologiczną poważnie zahamowały próby terenowe i sprowokowały przeniesienie ich do krajów trzecich. W celu przywrócenia równowagi, odpowiadając na sprzeciw opinii publicznej i budując zaufanie w tym obszarze, projekt finansowany przez UE TP Plants AND Health stworzył europejską platformę na rzecz genomiki roślin i biotechnologii (PGBTP).

Inicjatywa ta wymagała zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, w tym środowiska akademickiego i specjalistów z branży, opinii publicznej i przedstawicieli UE. Głównym zamierzeniem było zażegnanie obaw obywateli i opracowanie opcji polityki w sprawie roślin na rzecz zdrowego trybu życia i zrównoważonego rozwoju, w celu osiągnięcia konkurencyjnej pozycji na rynku globalnym przy zachowaniu zasad zrównoważoności.

Platforma opisuje strategię na rzecz osiągnięcia celów wyszczególnionych w dokumencie przedstawiającym wizję zatytułowanym "Rośliny dla przyszłości". Dokument ten, opublikowany w 2004 r. przez ekspertów w dziedzinie botaniki zarówno ze środowiska akademickiego, jak i sektora przemysłowego i przedstawicieli UE, stał się podstawą dla bardziej szczegółowego planu działania obejmującego okres do 2010 r. i prognozującego przyszły kierunek genomiki roślin do roku 2025.

Zespół projektu TP Plants AND Health z powodzeniem połączył zrównoważoną strategię mającą zastosowanie do prywatnych instytucji zajmujących się genomiką roślin i badaniami akademickimi. Zalecenia projektu uwzględniono we wnioskach zainteresowanych stron dotyczących europejskiej platformy technologicznej w ramach strategicznego planu badań (SRA) 2025, "Rośliny dla przyszłości".

Wzmożona komunikacja i interakcje między opinią publiczną a naukowcami zajmującymi się biotechnologią roślin niewątpliwie doprowadzą do dojrzalszej debaty w sprawie pozytywnych skutków badań w zakresie genomiki roślin. Biotechnologia, ujęta w tradycyjnych praktykach rolnych i rolnictwie organicznym, może zostać wykorzystana w produkcji bardziej opłacanych, zrównoważonych zasobów żywności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę