Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GENOSEPT — Wynik w skrócie

Project ID: 512155
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Belgia

Ukierunkowane na pacjenta leczenie wstrząsu septycznego

Genetyka pacjenta wpływa na rozległość wstrząsu septycznego i reakcję na leczenie. Europejscy naukowcy zidentyfikowali geny powiązane z posocznicą u badanej grupy ponad 2500 pacjentów w Europie.
Ukierunkowane na pacjenta leczenie wstrząsu septycznego
Wstrząs septyczny to stan, który występuje w wyniku ostrego zakażenia i powoduje reakcję zapalną organizmu. Śmiertelność w wyniku sepsy jest wysoka i głównie dotyczy dzieci, osób starszych oraz tych z upośledzonym układem odpornościowym.

Celem projektu "Genetyka posocznicy w Europie" (Genosept) było zwiększenie świadomości klinicznej na temat tego, jak geny pacjentów mogą wpływać na ważne zmienne, takie jak reakcja na leczenie i ewentualna śmierć. Aby go zrealizować, naukowcy zdefiniowali nowe geny potencjalnie powiązane z tym stanem, wykorzystując badania pod kątem ekspresji genów. Zidentyfikowane geny następnie przeanalizowano w związku z predyspozycjami do śmiertelności wywołanej posocznicą w europejskich oddziałach intensywnej opieki.

Zespół projektu Genosept stworzył system, w którym dane mogą być rejestrowane i gromadzone w bazie do przyszłych analiz. Elektroniczna karta danych pacjenta (eCRF) dostarcza szczegółowych informacji o każdym pacjencie. Każdy formularz eCRF jest weryfikowany pod kątem jakości i poprawności zawartych w nich informacji.

Najważniejsze dla genotypowania było zidentyfikowanie i ocena odpowiednich genów kandydujących i ich markerów związanych z sepsą. Naukowcy opracowali także procesy i systemy wykonywania próbek krwi i testów genotypowych.

Statystyczna analiza danych pozwoliła powiązać warianty genetyczne z prawdopodobieństwem śmierci. Co więcej, analiza ujawniła asocjacje między genami pacjentów a fenotypem związanym z rezultatami sepsy.

W ramach projektu Genosept zbudowano pomost między genomiką a klinicystami z oddziałów intensywnej opieki mającymi do czynienia z tym często śmiertelnym stanem. Zastosowanie danych oznacza, że kosztowne leczenie wstrząsu septycznego można będzie ukierunkować na pacjentów w grupie wysokiego ryzyka. Standaryzację protokołów będzie można także przełożyć na obniżenie śmiertelności wywołanej posocznicą.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę