Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AQUAFIRST — Wynik w skrócie

Project ID: 513692
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Odporność na choroby i stres u ryb i ostryg

W projekcie Aquafirst zidentyfikowano geny odpowiadające za odporność na choroby i stres u morlesza, strzępiela, ostrygi, pstrąga tęczowego. Wyniki badań wykorzystano do opracowania markerów genetycznych dla potrzeb selektywnej hodowli ryb i skorupiaków, które charakteryzuje większa odporność na choroby i stres.
Odporność na choroby i stres u ryb i ostryg
Naukowcy przeprowadzili badania fizjologiczne i genetyczne na rybach hodowlanych dotyczące skutków działania patogenów i stresu w związku z zamknięciem. Poza umieralnością ostryg latem, zbadano także złożone zjawisko związane z ewentualnymi przyczynami środowiskowymi, fizjologicznymi (dojrzewanie gonad) lub patologicznymi.

Powodzenie badań było możliwe dzięki opracowaniu nowych technik mikroanaliz i udoskonaleniu map genetycznych morlesza, strzępiela i ostryg. Dodatkowo, dla czterech badanych gatunków określono położenie na genomie genów, które odpowiadają za cechy, takie jak odporność na choroby i stres.

Multidyscyplinarny zespół badawczy, składających się z genetyków, fizjologów i immunologów, zidentyfikował geny, które odpowiadały za wystawienie na szkodliwy wpływ patogenu i scharakteryzował odmiany sekwencji DNA znane jako polimorfizmy jednego nukleotydu (SNP). Zespół projektu Aquafirst przeprowadził także analizę cech ilościowych (QTL), chcąc zidentyfikować asocjacje między cechami odporności na stres i chorobę oraz kandydujące geny.

Dodatkowo, naukowcy stworzyli wytyczne, które obejmują metody polegające na identyfikacji QTL i hodowli tradycyjnej w przypadku ostryg, morlesza, strzępiela i pstrąga tęczowego. Konsorcjum połączyło dane uzyskane z prac nad genomem i analiz QTL, by scharakteryzować markery genetyczne. Genotypowanie strzępiela i morlesza oparto na narzędziach opracowanych pod patronatem projektów finansowanych przez UE: Bridgemap i Bassmap.

W ramach projektu Aquafirst opracowano narzędzia genomiczne i dostarczono nowe informacje na temat genetyki w kontekście akwakultury, w tym w zakresie grupy genów zaangażowanych w reakcję stresową i odporność na choroby. W ramach inicjatywy z powodzeniem stworzono także sieci współpracy i wypracowano wspólne pojęcia wśród genetyków i fizjologów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę