Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PUMPSEA — Wynik w skrócie

Project ID: 510863
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Portugalia

Filtrujące odpady drzewa mangrowe ratują środowisku

Lasy namorzynowe okazały się skuteczne w oczyszczaniu wody odpływowej pochodzącej z sieci miejskich, co stanowi nowy, opłacalny sposób neutralizacji ścieków.
Filtrujące odpady drzewa mangrowe ratują środowisku
Ścieki z gospodarstw domowych to poważne zagrożenie dla środowiska na całym świecie. Szczególnie podatne na to zagrożenie są obszary przybrzeżne sąsiadujące z obszarami miejskimi w krajach rozwijających się. Jednak naukowcy zaobserwowali, że w pewnych środowiskach naturalnych lasy namorzynowe są zdolne do filtrowania dużych ilości nieoczyszczonych ścieków wpływających do pobliskich potoków. Zjawisko to doprowadziło do powstania finansowanego przez UE projektu Pumpsea.

W ramach projektu zbadano potencjał podmiejskich drzew namorzynowych jako nowego rozwiązania w zakresie oczyszczania wody, począwszy od określonych obszarów Afryki Wschodniej jako podłoża testowego. Przyjrzano się ochronie i przesadzaniu drzew namorzynowych, a także wykorzystaniu bagien namorzynowych do oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych.

Aby zrealizować te cele, zespół projektu Pumpsea zaplanował, przestudiował i przeprowadził testy w wybranych obszarach, korzystając z wielu dyscyplin, takich jak biogeochemia, ekologia i aspekty społeczno-ekonomiczne. Udokumentowano mikrobiologiczny i biogeochemiczny wpływ filtracji ścieków na ekosystem i sieć żywności, uzyskując wysokie wskaźniki powodzenie w zakresie oczyszczania ścieków.

Dodatkowo, w ramach projektu opracowano mapy terenów namorzynowych i przybrzeżnych równin niedaleko regionów miejskich, wykorzystując teledetekcję i dane dotyczące gruntu do zbadania określonego zestawu parametrów i ułatwienia opracowania strategii zarządzania. Opracowano ekologiczny model, który odzwierciedla stan lasów namorzynowych, a wyniki projektu przekształcono w wytyczne w sprawie zarządzania, tworząc plan wdrożenia proponowanych rozwiązań.

Co istotne, wywnioskowano, że lasy namorzynowe mogą być bardzo oszczędnym sposobem na oczyszczanie ścieków, co stanowi ważne odkrycie, tym bardziej że drzewa te są endemiczne dla wszystkich tropikalnych wybrzeży. To ekologiczne rozwiązanie może przyczynić się do poprawy warunków ekologicznych w Afryce Wschodniej, jak również w wielu innych częściach świata. Plan można zrealizować w ramach zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną (ICZM) w oparciu o nieocenione pozytywne rezultaty.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę