Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Jak radzić sobie z efektem El Niño

Celem wspólnego badania europejsko-amerykańskiego było usprawnienie wykrywania i lepsze zrozumienie skutków El Niño-La Niña dla środowiska przybrzeżnego i lokalnej gospodarki. Wyniki projektu mogą poprawić poziom życia miejscowej ludności zamieszkującej tereny nadbrzeżne.
Jak radzić sobie z efektem El Niño
Oscylacja południowa El Niño (EN)-La Niña (LN) występująca na tropikalnym wschodnim Oceanie Spokojnym ma bezpośredni wpływ na bioróżnorodność morską, ekologię regionalna, gospodarkę i infrastrukturę. Zarówno ciepły prąd EN, jak i zimny LN zmieniają temperaturę powierzchniową oceanu i ciśnienie powietrza, wpływając na drobne rybołówstwo, populacje ryb i w ten sposób na społeczności lokalne.

Próbując lepiej zrozumieć zjawisko oscylacji południowej El Niño (ENSO), inicjatywa Censor finansowana przez UE połączyła europejskich i amerykańskich specjalistów w ramach wspólnego podejścia multidyscyplinarnego. Celem badań było ułatwienie wykrywania skutków działania EN i LN na strefę przybrzeżną oraz jej zasoby, dla złagodzenia negatywnych skutków EN, a jednocześnie wykorzystania jego korzystnego wpływu na poziom życia miejscowej ludności.

EN starannie zbadano, zwracając szczególną uwagę na naturalne mechanizmy odpowiedzialne za występowanie zjawiska. Badania te dostarczyły miejscowym zainteresowanym stronom wskaźników zdarzeń EN, które mogłyby zostać wykorzystane w systemach wczesnego ostrzegania i prognozowania na rzecz kontroli jakości środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Partnerzy projektu zidentyfikowali żądania przedkładane przez lokalne społeczności w strefach przybrzeżnych ENSO z myślą o stworzeniu równowagi między eksploatacją zasobów morskich a związanymi z tym wymogami gospodarczymi i socjo-ekonomicznymi. Umożliwiono to w oparciu o informacje zawarte w bazie danych zawierającej cenne dane na temat zjawiska i prezentacje wyników poprzednich inicjatyw. Wreszcie, wdrożono szerokie podejście modelowe w celu zidentyfikowania kluczowych ekosystemowych czynników napędzających.

W ramach inicjatywy Censor zbadano wpływ ENSO na lokalny ekosystem i zaproponowano strategie na rzecz bardziej optymalnej eksploatacji zasobów naturalnych i zarządzania łowiskami. Wyniki cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę