Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NEWATER — Wynik w skrócie

Project ID: 511179
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Metoda zintegrowanego zarządzania dorzeczami

Środowisko dorzeczy to nie tylko obszar zasobów wodnych – jest to złożony system społeczno-ekonomiczny. W ramach europejskiej inicjatywy zbadano i zastosowano inteligentne metody zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (AWM) do analizy przypadku na trzech kontynentach.
Metoda zintegrowanego zarządzania dorzeczami
Wyzwanie polegające na zarządzaniu dorzeczami w Afryce, Azji Środkowej i Europie podjęto w ramach projektu "Nowe inteligentne metody zarządzania zasobami wodnymi w warunkach niepewności" (Newater). Zespół projektu przyjął strategię, w której AWM uwzględniają społeczno-ekologiczny charakter dorzeczy w kształtowaniu i wdrażaniu polityki.

Łącznie 39 partnerów interdyscyplinarnych z 15 krajów zastosowało AWM w ramach analizy 7 dorzeczy, Amu-daria w Azji Środkowej oraz Łaby, Cisy, Renu i Gwadiany w Europie. Spośród dorzeczy afrykańskich, ambitnym programem badawczym objęto Nil i rzekę Oranje.

Podstawą AWM jest to, że wiedza pozyskiwana jest poprzez powtarzalne testy i doskonalenie metod analizy, co prowadzi do rozwoju polityk i praktyk zarządczych. Kolejną ważną funkcją modelu jest to, że strategie są solidne i doskonale sprawdzają się w wielu scenariuszach potencjalnego rozwoju, a także w przypadku niepewnych przyszłych wydarzeń.

W praktyce oznacza to, że AWM powoduje konieczność planowania scenariuszy. Strategie te opracowano dla potrzeb instytucyjnych, kulturalnych, środowiskowych i technologicznych poszczególnych dorzeczy. Zintegrowane podejście obejmowało także potrzeby i cele wszystkich zainteresowanych stron we współpracy z partnerami naukowymi i innymi ekspertami.

Pakiety robocze starannie zaplanowano, by uwzględnić różne kwestie. Obejmowały one przejście na inteligentne metody zarządzania oraz endemiczną podatność w obrębie systemów społeczno-ekonomiczny dorzeczy. Część badaczy skupiła się na koordynacji i zarządzaniu projektem, co jest dynamicznym obszarem w obliczu natury AWM.

W ramach projektu Newater opracowano wytyczne i narzędzia dla wszystkich poziomów zarządzania dorzeczem i stworzono międzynarodową platformę ekspercką i tematyczną. Wszystkie produkty publiczne są łatwo dostępne na stronie internetowej projektu Newater. Aktualna ulotka zawierająca szczegóły na temat szkoleniowej płyty CD, internetowego programu nauczania oraz przewodnika jest dostępna w co najmniej 13 językach.

Podsumowując, inicjatywa Newater przyniosła ponad 200 osiągnięć obejmujących praktycznie nieskończone możliwości metod AWM w zakresie dorzeczy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę