Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SEDBARCAH — Wynik w skrócie

Project ID: 511254
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Bioremediacja dla zmniejszenia zanieczyszczenia wody

W ramach europejskiego badania zbadano możliwość wykorzystania naturalnie występujących drobnoustrojów do bioodkażania wód gruntowych, jako źródła rozpuszczalnych zanieczyszczeń organicznych w wodzie powierzchniowej.
Bioremediacja dla zmniejszenia zanieczyszczenia wody
Wody gruntowe i powierzchniowe często są charakteryzowane jako odrębne źródła, choć w rzeczywistości są ze sobą powiązane. Woda powierzchniowa przesącza się poprzez glebę i staje się wodą gruntową. Z kolei odwrotnie, i zgodnie z projektem finansowanym przez UE "Biobariery osadowe na rzecz chlorowanych alifatycznych węglowodorów w wodzie docierającej do wody powierzchniowej" (Sedbarcah), woda gruntowa może zasilać źródła wody powierzchniowej.

Celem projektu Sedbarcah było zbadanie możliwości, zgodnie z którą osad pomiędzy wodą powierzchniową a gruntową może działać jako źródło zarówno biologicznych, jak i fizyko-chemicznych czynników degradacyjnych. Naukowcy szczególnie skupili się na źródle biologicznym, będącym naturalną biobarierą.

Celem projektu, opartego na działaniu drobnoustrojów beztlenowych występujących w osadach z powodu eutrofizacji, było skuteczne wykorzystanie bakterii. W tym celu naukowcy określili rolę i układ genetyczny drobnoustrojów zamieszkujących w korycie rzeki poprzez monitorowanie aktywności w osadach belgijskiej rzeki Senna oraz czeskiej Białej.

Zespół projektu skupił się przede wszystkim na grupie zanieczyszczeń, na jaką składają się węglowodory chlorowane (CAH). Jeden z nich, perchloroetylen (PCE), jest bardzo powszechnie występującym rozpuszczalnikiem organicznym stosowanym podczas prania na sucho i w procesach przemysłowych. W warunkach beztlenowych, CAH mogą zostać całkowicie zoksydowane przez drobnoustroje do postaci dwutlenku węgla (CO2), wody i chloru. Zespół projektu Sedbarcah skupił się przede wszystkim na bakteriach odchlorowujących.

Następnym krokiem było zwiększenie czynności usuwania substancji zanieczyszczających i podtrzymanie tych procesów, jak również opracowanie narzędzi do badania degradacji drobnoustrojowej in situ. Aby zwiększyć potencjał bioremediacji tej społeczności, zbadano skutki modyfikacji takich zmiennych jak substancje odżywcze, donory elektronowe i receptory.

Zanieczyszczenie wody powierzchniowej rozpuszczonymi CAH pochodzącymi z czynności odtłuszczających w przemyśle to poważny problem związany z ich pojawianiem się w stężeniach, które są szkodliwe i kancerogenne. W ramach projektu Sedbarcah zgromadzono cenne dane pochodzące z systemów bioremediacji na rzecz systemów odkażania wód powierzchniowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę