Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Połączenie technologii wykorzystania ścieków i produkcji biomasy

Zespół europejskiego projektu ukierunkowanego na zagadnienie energii odnawialnej zbadał możliwość wykorzystania ścieków do nawadniania i nawożenia upraw przeznaczonych do produkcji biomasy.
Połączenie technologii wykorzystania ścieków i produkcji biomasy
Celem projektu "System monitorowania i kontroli plantacji energetycznych nawadnianych ściekami" (Wacosys) było opracowanie i przetestowanie zautomatyzowanego systemu nawadniania plantacji zagajników o krótkiej rotacji (SRP). Szybko rosnące gatunki drzew, takie jak wierzba, już po 1-5 latach uprawy mogą być wykorzystane jako czyste źródło energii cieplnej. Dodatkowym atutem jest brak zanieczyszczeń powodowanych wykorzystywanymi do nawadniania ściekami.

W ramach konsorcjum Wacosys przedstawiciele przemysłu i środowisk akademickich wspólnie pracowali nad zdefiniowaniem celów społecznych, technicznych i środowiskowych. W sumie przygotowano siedem pakietów roboczych, zawierających opis wymagań systemowych oraz projekt i schemat organizacyjny procesu oceny prototypów. Inna jednostka zajęła się przygotowaniem plantacji.

Ważnym kryterium było monitorowanie i dostarczanie odpowiedniej dla optymalnej kondycji upraw ilości ścieków przy jednoczesnym kontrolowaniu krytycznego poziomu zanieczyszczeń, co pozwoliłoby zapobiec skażeniu środowiska. Aby zrealizować ten ambitny i złożony cel, system został wyposażony w zintegrowany czujnik, wykrywacz i aplikator.

Wydajność systemu oceniono przy wykorzystaniu istniejących klonów podrostów wierzby i topoli w zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Wyniki projektu Wacosys zostały rozpowszechnione poprzez broszury i konferencje oraz za pośrednictwem strony internetowej.Połączenie technologii wykorzystania ścieków i produkcji biomasy umożliwiło obniżenie kosztów wyprodukowania paliwa potrzebnego do wytwarzania ciepła i energii. Zoptymalizowany system może zwiększyć konkurencyjność produkcji plantacji zagajników o krótkiej rotacji w stosunku do innych paliw przy jednoczesnym zachowaniu norm środowiskowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę