Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SCIENCEDUC — Wynik w skrócie

Project ID: 511164
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Francja

Ożywienie przedmiotów ścisłych

Nauczanie oparte na zadawaniu pytań może sprawić, że przedmioty ścisłe staną się bardziej zajmujące i interesujące dla uczniów szkół podstawowych, dzięki czemu będzie im łatwiej w dorosłym życiu związać się z tą istotną dziedziną albo przynajmniej wziąć to pod uwagę.
Ożywienie przedmiotów ścisłych
Dni jednokierunkowo prowadzonych lekcji z przedmiotów ścisłych w szkołach podstawowych są już policzone, nauczyciele szukają bowiem bardziej twórczych, interaktywnych i zajmujących sposobów na przekazywanie uczniom skomplikowanych informacji. W poszukiwaniu takich właśnie nowych metod nauczania przoduje finansowany ze środków UE projekt "Naprawa procesów nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach podstawowych w Europie przy wykorzystaniu nauczania opartego na zadawaniu pytań" (Scienceduc).

UE zdaje sobie sprawę z roli, jaką wczesna edukacja w zakresie przedmiotów ścisłych odgrywa w rozwoju społecznym i intelektualnym, dlatego też projekt Scienceduc stał się przewodnikiem dla UE na drodze do unowocześnienia metod nauczania przedmiotów ścisłych. Wiele krajów z całego świata udowodniło już wysoką skuteczność nauczania opartego na zadawaniu pytań, lecz Europa pozostaje w tej kwestii nieco w tyle.

Biorąc pod uwagę, że realizacja takiego planu wymaga gruntownego przeszkolenia nauczycieli, prowadzenia badań edukacyjnych i zwiększenia zasobów, zespół projektu rozpoczął działania tylko od Estonii, Francji, Węgier, Szwecji i Portugalii. Następnie, aby rozpowszechnić wiedzę na temat nowatorskich działań i strategii w dziedzinie nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach podstawowych, niektóre elementy planu wdrożono również w Niemczech i we Włoszech.

Podsumowując, zespół projektu Scienceduc prowadził popularyzację internetowej wymiany wiedzy i zasobów w obrębie krajów partnerskich oraz zorganizował 14 konferencji w różnych krajach. Dopełnieniem była konferencja końcowa, w ramach której udostępniono narzędzia ułatwiające nawiązywanie kontaktów i dystrybucję zasobów. Dzięki odważnym działaniom ta prężna sieć przyczyniła się do ponownego zdefiniowania nauczania przedmiotów ścisłych, poprzez wdrożenie nauczania opartego na zadawaniu pytań, a tym samym podniosła poprzeczkę w kwestii znajomości nauk ścisłych w całej Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę