Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PENCIL — Wynik w skrócie

Project ID: 511165
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Belgia

Nauka przedmiotów ścisłych może być przyjemna

Dzięki nowatorskim technikom nieformalnego uczenia się obejmującym wizyty w muzeach i na wystawach, uczniowie postrzegają naukę przedmiotów ścisłych jako bardziej zajmującą, ekscytującą i użyteczną.
Nauka przedmiotów ścisłych może być przyjemna
Nieformalne uczenie się, wykraczające poza szkolne mury i opierające się na wycieczkach do muzeów i centrów nauki, ma ogromny potencjał w kwestii przekazywania uczniom skomplikowanych, lecz istotnych dla codziennego życia informacji. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Stałe europejskie centrum zasobów na rzecz edukacji nieformalnej" (Pencil) było wzmocnienie tego rodzaju edukacji.

Kluczowym elementem działalności projektu było promowanie nowych strategii nieformalnego uczenia się w celu wzmocnienia motywacji. Oprócz tego umożliwiono uczniom i nauczycielom zaangażowanie się w przygotowanie rzeczywistych projektów wystaw naukowych, muzeów i programów. Aby zbadać, jak wzmocnić związki między formalnym i nieformalnym środowiskiem edukacyjnym, uruchomiono 14 różnych inicjatyw i projektów nakierowanych na lokalne szkoły.Zespół projektu Pencil promował szereg inicjatyw, w obrębie których muzea i centra nauki blisko współpracowały z nauczycielami w celu opracowania praktyk pozwalających na wykorzystanie szans edukacyjnych oferowanych w ramach tych dwóch kontekstów. Oprócz tego, aby dopracować strategię i zdefiniować wspólne cele, organizowano roczne spotkania oraz panele internetowe, w których udział brały wszystkie zaangażowane instytucje (z całej Europy i Izraela).

Podsumowując, wyniki projektu i osiągnięcia wielu związanych z nim inicjatyw pozwoliły na zgromadzenie dużej ilości cennych informacji dostępnych dla badaczy, decydentów i nauczycieli oraz na pokazanie, jak mogą rozwijać się muzea i centra nauki. Ta koncepcja może znaleźć zastosowanie w odniesieniu do szerokiego wachlarza klasycznych przedmiotów, takich jak astronomia, biologia, geologia i botanika, ale również w odniesieniu do przedmiotów stosunkowo nowych. Możemy do nich zaliczyć nanotechnologię, fizykę kwantową i genetykę, które przedstawiać można za pomocą interaktywnych wystaw, nowatorskich demonstracji i audiowizualnych mediów 3D, sprawiając, że nowoczesne nauki ścisłe będą atrakcyjną dziedziną dla przyszłych pokoleń.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę