Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

COPECL — Wynik w skrócie

Project ID: 513351
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Niemcy

Prawo prywatne o zasięgu ogólnoeuropejskim

Dzięki współpracy ekspertów w dziedzinie prawa i opracowaniu wspólnych standardów dla prawa prywatnego i cywilnego, UE ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej oraz ujednolica praktyki prawne w całym bloku europejskim.
Prawo prywatne o zasięgu ogólnoeuropejskim
Opracowanie wspólnego prawa prywatnego dla całej UE pomoże w unormowaniu i uproszczeniu postępowań w ramach systemu prawa cywilnego zarówno w sferze osobistej, jak i w dziedzinie działalności gospodarczej. Zespół finansowanego ze środków UE projektu "Wspólna sieć na rzecz europejskiego prawa prywatnego" (Copecl) pomógł w realizacji tego planu poprzez opracowanie projektu wspólnych ram odniesienia pod kątem prawa prywatnego.Projekt wspólnych ram odniesienia opiera się na prawie krajowym, międzynarodowym i unijnym. W jego opracowaniu pomagało ponad 150 prawników specjalizujących się w prawie porównawczym, stanowi on cenne źródło dla ustawodawców UE, decydentów oraz członków środowisk akademickich. Do sieci uczestników włączono czynnych prawników i przedstawicieli innych zainteresowanych stron, co miało zagwarantować, że w projekcie rozwiązań prawnych zostaną uwzględnione ich sugestie, a sam projekt spełni ich oczekiwania. Oprócz tego specjalny zespół ekspertów zbadał wpływ gospodarczy i filozoficzne implikacje rozważanych praw, co zaowocowało opublikowaniem w Internecie w 2009 r. ostatecznej wersji projektu wspólnych ram odniesienia.

Działania projektu Copecl były również nakierowane na poprawienie prawa zobowiązań funkcjonującego w UE i opracowanie "opcjonalnego europejskiego prawa zobowiązań" opartego na projekcie wspólnych ram odniesienia. Aby pokonać przeszkody właściwe dla jednolitego rynku, zespół projektu z zapałem pracował nad realizacją tego celu, dzięki czemu sieć projektu Copecl stała się wspólną platformą opracowywania europejskiego prawa. Doprowadziło to do utworzenia w 2010 r. Europejskiego Instytutu Prawa, skupiającego specjalistów z ponad 100 czołowych organizacji badawczych w Europie, a tym samym do wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) w dziedzinie prawa i prawoznawstwa.
%Podsumowując, zespół projektu Copecl opracował projekt wspólnych ram odniesienia pod kątem europejskiego prawa zobowiązań, przezwyciężył panujące w EPB rozdrobnienie oraz zapewnił wsparcie prawnikom, ustawodawcom i przedstawicielom świata akademickiego. Dzięki pracy uczestników projektu utworzono wspólne ramy odniesienia dla europejskiego prawa cywilnego i prawa zobowiązań – to osiągnięcie pozytywnie wpłynie na handel, działalność gospodarczą oraz na wewnętrzne i zewnętrzne stosunki UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę