Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MARQUIS — Wynik w skrócie

Project ID: 513712
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Hiszpania

Transgraniczna opieka zdrowotna

Obywatele UE podróżujący po Unii powinni być objęci taką samą opieką zdrowotną niezależnie od kraju, w którym się znajdują. Niestety, brak spójności i jednorodnej polityki w tym zakresie utrudniają dostarczanie usług medycznych o określonej jakości.
Transgraniczna opieka zdrowotna
Mimo że opieka zdrowotna jest traktowana przez poszczególne kraje jako kwestia krajowa, integracja gospodarcza i społeczna wymuszają większą koordynację między systemami opieki zdrowotnej a unijnymi dotacjami. Aby poprawić stan sektora opieki zdrowotnej w krajach członkowskich, reprezentanci UE zainicjowali wiele projektów, których celem była analiza jakości opieki zdrowotnej, w tym obecnie obowiązujących systemów i polityk. Jedną z takich inicjatyw był finansowany ze środków unijnych projekt "Metody oceny reakcji na strategie podnoszące jakość" (Marquis) opracowany z myślą o ocenie różnych metod jakościowych i przeprowadzeniu rzetelnych badań w tym zakresie.

Współtwórcom projektu zależało przede wszystkim na uzyskaniu informacji dotyczących wymogów jakościowych dla podróżujących pacjentów oraz wsparciu jednostkowych szpitali w opracowaniu strategii jakości. Przeanalizowano różne rodzaje transgranicznej opieki zdrowotnej przeznaczonej dla gości z zagranicy, osób uprawiających turystykę medyczną lub wieloletnich mieszkańców zmieniających miejsce zamieszkania. Odnotowano, że najczęściej zgłaszanymi dolegliwościami są problemy z krążeniem i złamania kości. Partnerzy projektu badali, w jaki sposób można usprawnić komunikację z pacjentami pochodzącymi z innych krajów i przełamać trudności związane m.in. z procedurami uzyskiwania zgody na leczenie, bezpieczeństwem leków, wypisem ze szpitala oraz przeszczepem organów.

Jeśli chodzi o strategie jakości w szpitalach krajów członkowskich, zespół projektowy określił, w jakim stopniu kraje te zastosowały się do wymogów audytu, wytycznych dotyczących praktyki klinicznej, wskaźników efektywności i innych aspektów, opisując jednocześnie znaczenie projektu w kontekście skuteczności klinicznej, bezpieczeństwa pacjentów i uwzględniania potrzeb pacjenta. Kraje członkowskie zostały podzielone na te, które dysponują ugruntowanymi strategiami jakości, oraz te, które niedawno wdrożyły lub wdrożą takie strategie. Tym ostatnim zalecono, aby naśladowały inne państwa członkowskie poprzez wybór odpowiedniej legislacji.

W ramach projektu przeanalizowano strategie, które okazały się skuteczne na poziomie szpitalnym. Zbadano również w jaki sposób te metody, wraz z odnośnymi politykami I procedurami, wpływają na realizację celów wydajnościowych szpitali. Z wyników uzyskanych dzięki projektowi skorzystają nie tylko państwa unijne, ale również inne kraje, takie jak Australia czy Stany Zjednoczone. Doświadczenia zdobyte przez te kraje również pomogą podnieść poziom badań I jakości. W dłuższej perspektywie wyniki projektu pomogą obywatelom przemieszczającym się w obrębie Europy I poza nią otrzymać taki poziom opieki zdrowotnej, na jaki zasługują.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę