Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Małe i średnie przedsiębiorstwa spożywcze uczą się komunikować

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w sektorze spożywczym jest na szarym końcu, jeśli chodzi o określanie i zaspokajanie zapotrzebowania konsumenckiego. Współtwórcy jednej z niedawno uruchomionych inicjatyw podjęli się analizy tego zagadnienia, podkreślając konieczność wsparcia tych przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich innowacyjności.
Małe i średnie przedsiębiorstwa spożywcze uczą się komunikować
Błyskawicznie zmieniające się trendy i preferencje w sektorze spożywczym, takie jak zapotrzebowanie na zdrowszą i bezpieczniejszą żywność, skłaniają decydentów unijnych do unowocześniania produkcji zgodnie z zapotrzebowaniem. Nie można również zapomnieć o tym, że współcześni konsumenci przywiązują coraz większą wagę do kwestii etycznych, odpowiedzialności społecznej, dobrobytu zwierząt i zrównoważonej produkcji. Wszystkie te czynniki odgrywają ważną rolę w europejskim sektorze produkcji spożywczej, czyniąc go bardziej konkurencyjnym i zapewniając mu status globalnego gracza na rynku.

Kolejną przeszkodą na drodze do modernizacji sektora spożywczego jest względny brak elastyczności jeśli chodzi o innowacje, charakteryzujący tradycyjnych producentów żywności, a przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa – zwłaszcza w porównaniu z większymi, bardziej agresywnymi firmami. W odpowiedzi na to wyzwanie zainicjowano finansowany ze środków unijnych projekt "Nawiązywanie kontaktów między MŚP a europejskimi zainteresowanymi stronami z branży bezpieczeństwa żywności" (SMES-NET), mający na celu przełamanie oporu MŚP wobec dostosowania się do nowych realiów rynkowych i ułatwienie im szybkiego wzrostu w sferze innowacyjności.

W ramach projektu zachowanie innowacyjne zostało powiązane z takimi czynnikami wejściowymi jak wydajność, możliwości badawcze, zasoby ludzkie czy wielkość przedsiębiorstwa. Badacze współpracujący w ramach projektu analizowali umiejętności pracowników, koncentrując się na projektach produktów, procesie produkcji i sposobie pakowania.

W ramach projektu SMES-NET podkreślano znaczenie bezpieczeństwa żywności, zdrowia, zrównoważonej produkcji oraz zarządzania łańcuchem pokarmowym, jak również zaleceń dotyczących najlepszych praktyk wytwarzania, szkoleń oraz częstotliwości uczestnictwa w wykładach i konferencjach. Odkryto również, że głównymi przeszkodami na drodze do badań i rozwoju w MŚP są brak dofinansowania i biurokracja. Ponadto, dzięki projektowi udało się zidentyfikować nowe źródła innowacji wykraczające poza obszar wewnętrznych badań i rozwoju, takie jak instytucje zajmujące się transferem technologii, stowarzyszenia handlowe oraz tematyczną literaturę techniczną.

Co więcej, badacze współpracujący w ramach projektu zasugerowali opracowanie zestawu "miękkich" i "ukierunkowanych" polityk, w celu wzmocnienia innowacji w obrębie sektora spożywczego przy wykorzystaniu zaawansowanego transferu technologii, centrów kompetencji oraz inicjatyw służących nawiązywaniu kontaktów.

Wszystkie te informacje i działania niewątpliwie pomogą MŚP stać się czołowym graczem na rynku i przewidzieć zapotrzebowanie konsumenckie w obrębie tego sektora, a tym samym zapewnią im wysoką wydajność i długofalowe zrównoważenie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę