Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Polityki w sprawie innowacji biotechnologicznych w Europie

W ramach finansowanej przez UE inicjatywy przeanalizowano różne polityki i instrumenty polityczne, które sprzyjają procesom innowacji biotechnologicznych w różnych krajach Europy. Wygenerowana baza danych mogłaby posłużyć za międzynarodowe ramy dla wdrażania innowacyjnych wskaźników w dziedzinie biotechnologii.
Polityki w sprawie innowacji biotechnologicznych w Europie
W ostatnich latach biotechnologia cieszy się szczególną uwagą twórców krajowych polityk w sprawie innowacji. Jednak wzrost tego sektora jest zmienny w różnych krajach z powodu czynników gospodarczych i demograficznych oraz rządowych instrumentów polityki.

Finansowany ze środków UE projekt Biopolis został zaprojektowany, by dostarczyć aktualnego i szczegółowego przegląd krajowych instrumentów polityki, w tym funduszy badawczych w dziedzinie nauk przyrodniczych i biotechnologii.

Uczestnicy projektu Biopolis wykorzystali metody ilościowe i jakościowe do oceny skuteczności polityk w sprawie biotechnologii poprzez badanie wydajności krajowych systemów innowacji biotechnologicznych, które istniały w krajach europejskich w latach 2001–2004. Dokładnie rzecz biorąc, partnerzy projektu skupili się na określonych konfiguracjach systemów kształtowania polityki w sprawie nauk przyrodniczych i biotechnologii oraz finansowaniu badań, jak również na profilach krajów europejskich pod względem ich programów finansowania.

O powodzeniu projektu Biopolis zadecydowała dostępność porównywalnych danych z różnych krajów, co pozwoliło uzyskać dokładny przegląd instrumentów i finansowania w odniesieniu do biotechnologii. Jednak w krajach, w których dane te nie były dostępne, finansowanie na rzecz biotechnologii jest niedoszacowane.

Sprawozdanie Biopolis ukazuje obszerną i aktualną bazę danych, które stanowią istotny warunek wstępny dla skutecznego kształtowania polityk w sprawie innowacji w dziedzinie biotechnologii. Dzięki udziałowi pozarządowych instytucji biotechnologicznych i zainteresowanych stron – zwłaszcza przedstawicieli społeczności naukowej, przemysłu, grup konsumenckich i pacjentów – przegląd Biopolis może utorować drogę ku nowej epoce kształtowania innowacyjnej polityki w sprawie biotechnologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę