Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Globalny front przeciwko zakażeniu mykotoksynami

Naukowcy z całego świata połączyli siły w walce z mykotoksycznym skażeniem żywności. Istnieje szansa, że współpraca ta pozwoli udoskonalić obowiązujące obecnie polityki w sprawie diagnozowania i powstrzymywania ekspansji toksycznych grzybów wśród roślin uprawnych.
Globalny front przeciwko zakażeniu mykotoksynami
Nagromadzenie mykotoksyn – wtórnych metabolitów grzybów – w żywności i paszy zwierzęcej stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia. Szacuje się, że blisko jedna czwarta globalnej produkcji upraw wywołuje toksyczność indukowaną mykotoksynami u ludzi, prowadząc do dysfunkcji różnych narządów.

Aby uporać się z tym problemem, w ramach finansowanego przez UE europejskiego działania wspomagającego (SSA) "Integracja badań nad mykotoksynami i grzybami toksygennymi na rzecz bezpieczeństwa żywności w systemie globalnym" (MYCO-GLOBE) ośmiu partnerów z pięciu kontynentów stworzyło konsorcjum międzynarodowych ekspertów w dziedzinie mykotoksyczności i grzybów toksygennych.

Celem projektu było zidentyfikowanie obszarów wspólnego zainteresowania poprzez wymianę wyników europejskich badań z największymi sieciami międzynarodowymi zajmującymi się tym zagadnieniem. W związku z tym zaplanowano wdrożenie wyników wielu europejskich projektów badawczych obejmujących szeroki wachlarz tematów i wsparto współpracę z innymi krajami.

Działania w zakresie rozpowszechniania wiedzy umożliwiły komunikowanie postępów w dziedzinie genomiki, bioróżnorodności i nowych technologii w systemach wykrywania mykotoksyn i grzybów toksygennych. Dziedziny te mogą okazać się niezbędne w eliminacji z upraw zakażeń mykotoksynami, przynosząc bezpośrednie korzyści dla rolnictwa i branży produkcji żywności.

W ramach projektu zorganizowano także posiedzenia, warsztaty i krótkie stypendia zagraniczne w celu ułatwienia wymiany fachowej wiedzy, doświadczeń i siły roboczej między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Celem tej współpracy jest promowanie przyszłych wspólnych działań oraz utworzenie globalnych polityk na rzecz diagnozowania i zwalczania mykotoksycznego skażenia żywności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę