Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Maksymalna produktywność rolnictwa organicznego

Opracowano współczesne odmiany plonów do uprawy z użyciem nawozów syntetycznych i regulatorów wzrostu na rzecz połączenia wysokiej produktywności i jednolitej jakości produktu. Partnerzy z krajów Morza Bałtyckiego przeanalizowali sektor rolnictwa organicznego, skupiając się na sposobach optymalizacji plonów, marketingu i komercjalizacji produktów końcowych.
Maksymalna produktywność rolnictwa organicznego
Dyrektywy UE zakazują stosowania pestycydów i nawozów sztucznych w systemach rolnictwa organicznego, niestety obniżając w ten sposób produkcję plonów. Taka zmienność w ilości i jakości plonów może być spowodowana hodowlą podoptymalnych odmian w systemie organicznym. Aby zmaksymalizować plon, należy starannie dobierać i oceniać odmiany i linie roślin.

Celem projektu finansowanego ze środków UE "Przyjazne dla środowiska systemy produkcji żywności: wymogi w zakresie hodowli roślin i produkcji nasion" (Envirfood) było zgromadzenie wiedzy badawczej w dziedzinie zbóż w obrębie UE i stworzenie solidnej sieci w tej dziedzinie.

Głównym wydarzeniem projektu było czterodniowe seminarium, w ramach którego odbyły się debaty między hodowcami roślin, specjalistami i przedstawicielami ministerstw rolnictwa. Obecna sytuacja w zaangażowanych krajach została szeroko przeanalizowana, w wyniku czego wyciągnięto pożyteczne wnioski dotyczące niezbędnych środków polityki.

Informacje zebrano przy użyciu rozmaitych technik, takich jak kwestionariusze, eksperymenty laboratoryjne, doświadczenia międzynarodowe i przeglądy literatury. Wyniki krajowych badań ujawniły konieczność ukształtowania odpowiednich wytycznych w zakresie rolnictwa organicznego, tak aby rolnicy mogli wybierać odpowiednie odmiany na rzecz maksymalnej produkcji. Oczekuje się, że strategia ta umocni rolnictwo organiczne w regionie i pobudzi gospodarki rolne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę