Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PHOEBE — Wynik w skrócie

Project ID: 518148
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Norwegia

Biobank chorób człowieka

Europejscy biolodzy zgromadzili pokaźną ilość danych populacyjnych. Powstało europejskie konsorcjum mające za zadanie synchronizację tych zasobów i przełożenie ich na zastosowania kliniczne.
Biobank chorób człowieka
Zdrowie publiczne jest silnie związane z celowaną i skuteczną praktyką kliniczną. Aby to osiągnąć, ważne jest odszyfrowanie przez specjalistów ds. nauk biomedycznych przyczyn złożonych chorób i przełożenie tej wiedzy na strategie lecznicze. Wśród europejskich zasobów znajduje się obszerny zbiór biomedycznych badań populacyjnych z wielu krajów i dziedzin (w zakresie genotypów, środowiska itd.).

Te nieopracowane materiały wymagają dotknięcia "magicznej różdżki" multidyscyplinarnej grupy ekspertów o dużych zdolnościach w zakresie interpretacji i integracji statystyk, by przemienić się w "złoto". Ten "pełen złota" biobank będzie zawierał w formie zintegrowanej wszystkie zgromadzone dostępne informacje o genotypach, biomarkerach, testach klinicznych, warunkach środowiskowych, czynnikach społecznych i wielu innych aspektach badawczych.

Unia Europejska sfinansowała projekt Phoebe, którego celem było zainicjowanie utworzenia i administrowanie międzynarodową siecią biobanków populacyjnych. Na początku powstały niezbędne powiązania umożliwiające połączenie istniejących biobanków, synchronizujące jednocześnie krajowe prawa i wytyczne w sprawie etyki. Ta sieć stała się podstawowym narzędziem wymiany pomysłów, danych i informacji propagujących współpracę jej partnerów.

Największym osiągnięciem projektu Phoebe było wykrycie kandydujących biobanków w Europie i podjęcie niezbędnych działań na rzecz ich koordynacji. Harmonizacja okazała się niezbędna dla propagowania komunikacji, tworzenia i udostępniania pomysłów, a co istotniejsze, zaoszczędziła czasu i pieniędzy trwonionych na powielanie tych samych działań. Są to podstawowe elementy efektywnego i wszechstronnego sposobu postępowania w zakresie badań biomedycznych, który zagwarantuje Europie pozycję lidera na międzynarodowej arenie badań biomedycznych.

Skuteczna koordynacja biobanków w ramach projektu Phoebe pozwoliła odkryć nowe informacje, doświadczenia i fachową wiedzę, co przyczyniło się do promowania efektywnej współpracy. Dostępność tych informacji dla społeczności naukowej zwiększa potencjał badań biomedycznych w zwalczaniu chorób człowieka. Członkowie projektu Phoebe rozpowszechnili wyniki swoich działań za pośrednictwem posiedzeń, konferencji, inicjatyw, nowych projektów i licznych działań szkoleniowych. Co więcej, w projekcie Phoebe rozszerzono i zorganizowano nową generację projektów w zakresie biobanków.

W ramach inicjatywy Phoebe zrealizowano wszystkie najważniejsze cele obejmujące harmonizację biobanków w EPB, promowanie udostępniania pomysłów i specjalistycznej wiedzy, identyfikację przeszkód i potencjalnych rozwiązań oraz szeroki zakres możliwości współpracy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę