Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TCAC IN CANCER — Wynik w skrócie

Project ID: 518200
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Finlandia

Związek między metabolizmem a rakiem

Rozwój raka kojarzony jest z szeregiem zaburzeń metabolicznych. Europejscy naukowcy skupili się na objaśnieniu molekularnych podstaw tego związku.
Związek między metabolizmem a rakiem
Przeprowadzone ostatnio badania ponownie wzbudziły zainteresowanie naukowców dysfunkcją genów cyklu kwasów trójkarboksylowych (TCAC). Badania te zdecydowanie potwierdzają związek między zaburzeniami TCAC a różnymi typami guzów nowotworowych u ludzi.

Projekt finansowany przez UE "Defekty genów cyklu kwasów trójkarboksylowych (Krebsa) w karcynogenezie" (TCAC IN Cancer) skupił się na odszyfrowaniu roli defektów w szlaku metabolicznym TCAC w powstawaniu raka. Ostatecznym celem badań było scharakteryzowanie fenotypów raka u ludzi i wyjaśnienie mechanizmów molekularnych związanych ze skuteczną profilaktyką antyrakową. W projekcie TCAC IN Cancer wzięło udział szereg czołowych europejskich onkologów.

Badania w ramach projektu oparto głównie na wcześniejszych wynikach uzyskanych przez jego uczestników i inne grupy badawcze. Wyniki te wykazują bezpośredni związek między podatnością na raka a defektem co najmniej czterech genów TCAC.

Zdarzenia komórkowe i białka dotknięte defektami TCAC objaśniono w ramach badań funkcjonalnych przy zastosowaniu biologii systemowej i profilowania transkrypcji. Te nowe odkrycia wykorzystano do badania związku innych typów raka z defektami TCAC. Zespół projektu TCAC IN Cancer uzyskał więcej danych eksperymentalnych i zdefiniował ważne czynniki wpływające na karcynogenezę związaną z defektem TCAC.

Konsorcjum TCAC IN Cancer wniosło znaczny wkład w europejskie badania nad rakiem dzięki efektywnej i integracyjnej interakcji czołowych grup badawczych w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę