Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RESCUE — Wynik w skrócie

Project ID: 518233
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

Terapia komórkowa w walce z urazami rdzenia kręgowego

Komórki macierzyste postrzegane są jako obiecujące czynniki mające pomóc w leczeniu urazów rdzenia kręgowego. Europejscy naukowcy zajęli się badaniem ich możliwości i planowaniem przyszłych strategii leczniczych.
Terapia komórkowa w walce z urazami rdzenia kręgowego
Do tej pory nie opracowano specjalnej terapii urazów rdzenia kręgowego. Pomimo początkowego optymizmu na podstawie prób, neuroprotekcyjne molekuły i słabo zdefiniowane komórki macierzyste nie dostarczyły zadowalających terapii kontrolowanych.

W projekcie finansowanym przez UE "Od technologii komórkowej po przywrócenie funkcji po urazie rdzenia kręgowego" (Rescue) zbadano zdolność ludzkich komórek macierzystych do leczenia uszkodzeń rdzenia kręgowego. W tym celu wyselekcjonowano i oceniono nerwowe i nienerwowe komórki macierzyste w zwierzęcym modelu urazu rdzenia kręgowego.

Z powodzeniem scharakteryzowano komórki macierzyste umiejscowione w rdzeniu kręgowym człowieka i szczura. Osiągnięcie to zapoczątkowało nowe długofalowe badanie ich przeznaczenia w zdrowym i uszkodzonym rdzeniu kręgowym gryzonia.

Głównym celem projektu Rescue było zbadanie bezpieczeństwa przeszczepu dojrzałych nerwowych komórek macierzystych uzyskanych z ludzkiego bioptatu. Eksperymenty dowiodły tworzenia się guzów z tych przeszczepów, dlatego też niezbędne są nowe zoptymalizowane strategie.

Ludzkie nerwowe astrocyty prekursorowe skutecznie się różnicowały, wykazując obiecujące rezultaty w odniesieniu do wzrostu aksonalnego na rusztowaniach kolagenowych. Dodatkowo, tłuszczowe komórki macierzyste zrębu sprawdziły się lepiej od klasycznych preparatów szpiku kostnego. Naukowcy kompleksowo zbadali zdolności tych komórek na różnych rusztowaniach.

Skupili się przede wszystkim na regulacji różnicowania komórkowego, zwłaszcza jeśli chodzi o orientację i sortowanie komórkowe. Czynniki transkrypcyjne skierowano do komórek przy użyciu różnych wektorów wirusowych. Wektory te, w najlepszych warunkach pod względem zdolności do proliferacji i zmian fenotypu, zostały wybrane do dalszych badań transplantacyjnych. Opracowano nowy wektor wirusowy, który może okazać się odpowiedni do zastosowań klinicznych. Co więcej, konsorcjum Rescue stworzyło warunkowo unieśmiertelnione linie nerwowych komórek macierzystych o bardzo obiecujących właściwościach.

Osiągnięcia zrealizowane w ramach projektu Rescue w dziedzinie terapii komórkowej urazów, zwłaszcza rdzenia kręgowego, są ogromne. Gruntownie dowiedziono, że komórki macierzyste występujące naturalnie w ludzkim rdzeniu kręgowym stanowią potencjalne źródło leczniczych komórek i czynników. Przyszłe badania mogą skupić się na kompleksowej pod względem szczegółów charakterystyce fenotypów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę