Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BBMO — Wynik w skrócie

Project ID: 5199
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Szwecja

Opracowanie bioczujnika z pominięciem testów na zwierzętach

Opracowanie skutecznych bioczujników wymaga testów na zwierzętach. W ramach stworzenia alternatywy dla testów na zwierzętach, europejscy naukowcy zajęli się opracowaniem nowych technologii.
Opracowanie bioczujnika z pominięciem testów na zwierzętach
Stworzenie solidnych i efektywnych testów in vitro od dawna stanowi priorytet programów badawczych Unii Europejskiej. W rezultacie poczyniono wiele wysiłków na rzecz zastąpienia eksperymentów na zwierzętach alternatywnymi strategiami.

Celem finansowanego przez UE projektu "Bioczujniki na bazie organizacji błon w zastępstwie testów na zwierzętach" (BBMO) było opracowanie i walidacja alternatywnych metod badania przesiewowego leków i kontroli środowiskowej na rzecz uniknięcia testów na zwierzętach.

W pierwszym roku realizacji inicjatywy BBMO zainicjowano pięć projektów głównych, w skład których weszło wiele projektów podrzędnych. W większości przypadków partnerzy byli aktywnie zaangażowani w budowanie silnych powiązań i inicjowanie nowych wspólnych projektów.

Pięć projektów, oraz ich projekty podrzędne, zakończyło się powodzeniem w kwestii realizacji celów w czasie trwania inicjatywy BBMO. Nowe odkrycia rozpowszechniono wśród społeczności naukowej poprzez pięć publikacji naukowych, podczas gdy co najmniej osiem kolejnych jest w przygotowaniu.

Co więcej, partnerzy projektu BBMO zorganizowali międzynarodowe konferencje w celu rozpowszechnienia wiedzy i usprawnienia integracji z konsorcjum. Efektywna i produktywna integracja i interakcje między partnerami BBMO zainicjowały nowe partnerstwa, które zwiększą zakres zamierzeń projektu.

Dokładnie przedyskutowano przyszłe ewentualne postępy w zakresie technologii bioczujników błonowych. Ogólne podejście mające zastosowanie do dowolnego układu bioczujników poddano walidacji i użyto go zamiast testów na zwierzętach. Fachowa wiedza uzyskana w ramach projektu BBMO w połączeniu z kompetencjami i umiejętnościami uczestników doprowadziły do utworzenia nowych partnerstw i zbudowania trwałej podstawy dla dalszych badań.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę