Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TEDDY — Wynik w skrócie

Project ID: 5216
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Włochy

Europejska sieć na rzecz opracowywania leków

Celem projektu "Europejska grupa robocza na rzecz opracowania leków dla dzieci" (TEDDY) było zintegrowanie wyników bardziej zaawansowanych badań biomedycznych, w tym informacji genetycznych, zaawansowanych terapii oraz danych dotyczących stosowania nowych wyrobów medycznych.
Europejska sieć na rzecz opracowywania leków
Finansowany ze środków UE projekt TEDDY wspierał europejską sieć doskonałości zajmującą się optymalizacją stosowania u dzieci dostępnych obecnie leków oraz promowaniem tworzenia nowych leków dziecięcych. Badania nad lekami dla dzieci są stosunkowo słabo rozwinięte, a obecnie tylko ok. 30% dostępnych w Europie leków jest badanych specjalnie pod kątem zastosowania pediatrycznego. Inicjatywa TEDDY koncentrowała się na konkretnych potrzebach małych pacjentów, tak, aby dzieci nie były wykluczone z postępu, jaki dokonuje się w przemyśle farmaceutycznym.

W projekcie uczestniczyły zainteresowane strony działające zarówno w sektorze tworzenia leków, jak i pediatrycznej praktyki klinicznej – w tym agencje nadzorujące i organizacje pacjentów – chcąc uzyskać wspólne cele. Za pośrednictwem konferencji, spotkań i biuletynów projekt dotarł do ponad 1000 osób. Nawiązano także współpracę z Europejską Agencją Leków w celu wdrożenia rozporządzenia pediatrycznego, co przyniosło wielopłaszczyznowe rezultaty.

Jeśli chodzi o stronę naukową, w ramach projektu TEDDY powstały artykuły poświęcone badaniom nad genomem, wykorzystaniu biomarkerów, biotechnologii, farmakoepidemiologii czy też reakcjom niepożądanym na leki często stosowane u dzieci (bóle, astma, kaszel itd.). Powstały także dokumenty i zalecenia dotyczące przeprowadzania prób klinicznych u dzieci zgodnie z europejskimi normami etycznymi.

Ponadto opracowano różne narzędzia służące rozpowszechnianiu informacji o charakterze pediatrycznym, w tym bazę danych dotyczących leków dla dzieci zatwierdzonych do użytku w Europie, wraz ze wskazaniami, dawkowaniem, testami itp. Zorganizowano też kurs e-learningowy dla specjalistów oraz przedstawicieli przemysłu i organów regulacyjnych, poświęcony najważniejszym zagadnieniom tworzenia leków dla dzieci. Na stronie internetowej projektu TEDDY dostępne są pakiety informacyjne dotyczące stosowania leków u najmłodszych, przygotowane w zrozumiałym dla dzieci języku i opatrzone ilustracjami.

Po zakończeniu okresu finansowania projekt "Europejska grupa robocza na rzecz opracowania leków dla dzieci" został odnowiony I obecnie działa jako niezależna multidyscyplinarna, wielonarodowa sieć obejmująca 18 ośrodków w 11 krajach UE I świata. Celem tej nowej sieci jest zintegrowanie działań badawczych w dziedzinie leków pod wspólnym szyldem, poprzez wdrażanie odpowiednich polityk I promowanie świadomości społecznej na temat leków dla dzieci w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę