Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Połączyć sił w walce przeciw wirusom roślinnym

Strony zainteresowane tematyką wirusologii roślin przystąpiły do koordynacji działań badawczych w Europie w celu opracowania bardziej efektywnych odpornych genetycznie linii do walki z wirusami roślin.
Połączyć sił w walce przeciw wirusom roślinnym
Zmiany klimatu w połączeniu z intensyfikacją praktyk rolniczych doprowadziły do wzrostu występowania chorób wywołanych przez wirusy. Aby ograniczyć infekcje wirusowe roślin uprawnych, rolnicy uciekają się do stosowania pestycydów. Jednakże, podejście to jest niewystarczające, szkodliwe i obniża jakość żywności.

Celem projektu Resistvir finansowanego przez UE była integracja badań w zakresie kontroli chorób wirusowych u roślin. Projekt Resistvir był paneuropejskim programem współpracy zrzeszającym zainteresowane strony w dziedzinie wirusologii roślin, będącym odpowiedzią na naciski w sprawie opracowania linii wirusoodpornych.

Istnieje przekonanie, że odporność genetyczna, osiągana poprzez hodowlę konwencjonalną lub uprawy genetycznie zmodyfikowane (GM), to najbardziej efektywny sposób na kontrolę patogennych wirusów roślinnych i ich nośników. Celem projektu Resistvir było zidentyfikowanie i transfer pomysłów opracowywanych obecnie na poziomie akademickim do sektora biotechnologicznego.

Ponadto w ramach projektu skoordynowano, zintegrowano i rozpowszechniono wcześniejsze i najnowsze wyniki. Wykorzystano je przede wszystkim do poinformowania decydentów, agencji finansowych, środowiska akademickiego i przedstawicieli przemysłu na temat nowych sposobów na opracowanie trwałych systemów odporności genetycznej.

Projekt Resistvir z powodzeniem wyjaśnił najnowsze odkrycia i zachęcił do tworzenia nowych sposobów na opracowanie odporności genetycznej oraz podniesienie świadomości w zakresie europejskiej doskonałości w tej dziedzinie. Elementem tych działań jest strona internetowa, dostarczająca na bieżąco specjalistycznych materiałów referencyjnych na rzecz innowacji w dziedzinie interakcji molekularnych między roślinami, wirusami i wektorami.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę