Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Regulacja jakości pasz dla zwierząt

Jakość i bezpieczeństwo mięsa w dużej mierze zależy od sposobu żywienia zwierzęcia, z którego pochodzi. Partnerzy z całej Europy zaproponowali wdrożenie surowych przepisów i standaryzacji produkcji pasz zwierzęcych w celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów.
Regulacja jakości pasz dla zwierząt
Pasze dla zwierząt zawierają, poza innymi niezbędnymi składnikami odżywczymi, tłuszcz dostarczający energii. Do chwili obecnej, wykorzystanie tłuszczowych produktów ubocznych nie było ściśle regulowane I producenci dodawali czasem do pasz różne tanie tłuszcze niskiej jakości, które mogły zawierać substancje rozłożone lub uporczywe zanieczyszczenia.

Głównym celem inicjatywy finansowanej przez UE "Jakość I bezpieczeństwo tłuszczy paszowych uzyskiwanych z odpadów lub produktów ubocznych łańcucha pokarmowego" (Feeding Fats Safety) było stworzenie protokołu klasyfikacji I charakterystyki dla tłuszczowych produktów ubocznych używanych w produkcji paszy.

W tym celu partnerzy projektu zadbali o to, by w żywieniu zwierząt uwzględniano jakość I bezpieczeństwo uzyskiwanych produktów mięsnych poprzez zdobycie informacji o różnych aspektach związanych z użyciem tłuszczy. Zbadano obecność niektórych substancji skażających (dioksyny, PCB, PAH, PBDE) I produktów ubocznych degradacji lipidów w tłuszczach paszowych oraz ich wpływ na jakość uzyskanego mięsa. Oceniono także ryzyko użycia określonych materiałów tłuszczowych uzyskanych z odpadów lub produktów ubocznych łańcucha pokarmowego, takich jak na przykład oleje kwaśne, tłuszcze zwierzęce lub oleje rybne.

Opracowano metody standaryzacji zawartości tłuszczu w paszach zwierzęcych I stworzono rozwiązania technologiczne umożliwiające poprawę jakości tych materiałów. Poprzez rozpowszechnianie informacji o niepożądanych skutkach wywołanych przez tego typu tłuszcze, partnerzy projektu Feeding Fats Safety chcieli zwiększyć świadomość na temat dużego znaczenia przepisów w sprawie jakości pasz zwierzęcych.

Oczekuje się, że uwzględnienie w instrumentach polityki sugestii projektowych poprawi kontrolę jakości pasz, a także jakość mięsa, co bezpośrednio wpłynie na poprawę ochrony zdrowia konsumentów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę