Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nauka objaśniona

Konsorcjum Biopop stworzyło nowy kanał komunikacyjny pomiędzy opinią publiczną a społecznością naukową. Może stać się to początkiem innowacyjnego sposobu komunikacji kwestii naukowych i technicznych.
Nauka objaśniona
Wyjaśnianie społeczeństwu czym jest nauka od zawsze stanowiło nie lada wyzwanie. Finansowany ze środków unijnych projekt Biopop został stworzony z myślą o rozwiązaniu tego problemu. Zaproponowano, aby naukową edukację społeczeństwa powierzyć studentom i młodym naukowcom.

W tym celu partnerzy projektu zorganizowali szereg rozmaitych imprez w centrum dwóch wybranych miast. Organizatorzy sięgnęli po takie rozwiązania jak animacja, gry dla dzieci, muzyka, publiczne dyskusje i prawdziwe eksperymenty z wykorzystaniem codziennych kuchennych "odczynników", przeprowadzane w laboratoriach pod gołym niebem.

Partnerzy projektu analizowali podobne doświadczenia i praktyki, włączyli również w swoje przedsięwzięcie Grupę Zdaniową ds. Opinii Publicznej z ramienia EFB w celu przeszkolenia i wsparcia osób odpowiedzialnych za prowadzenie tych imprez. Okazało się, że uczestnictwo przedstawicieli opinii publicznej w tych wydarzeniach oraz ich zainteresowanie nauką nie było w żaden sposób zależne od takich czynników jak pochodzenie, płeć czy wiek. Większość odwiedzających wyraziła chęć bardziej dogłębnego zrozumienia zjawisk zaprezentowanych podczas imprez, co dowodzi, że projekt Biopop zakończył się sukcesem.

Konsorcjum Biopop zdołało zmienić komunikację o nauce w partycypację w procesie rozwoju nauki dzięki zaproponowaniu nowego modelu, w ramach którego główną rolę odegrali młodzi naukowcy uczestniczący w interakcjach i wchodzący w dialog z opinią publiczną. To rozwiązanie mogłoby okazać się skuteczne w podnoszeniu świadomości publicznej na temat rozmaitych zagadnień dotyczących nauki i zdrowia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę