Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PHAGEVET-P — Wynik w skrócie

Project ID: 7224
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Portugalia

Wirusy w leczeniu chorób bakteryjnych

Potrzeba lepszych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo żywności skłoniła naukowców do badań nad nowymi formami leczenia chorób bakteryjnych u inwentarza żywego. Europejskie konsorcjum zaproponowało wykorzystanie bakteriofagów (wirusów atakujących bakterie) w leczeniu salmonelli u drobiu.
Wirusy w leczeniu chorób bakteryjnych
Nowe regulacje unijne zostały opracowane z myślą o zastąpieniu antybiotyków wykorzystywanych do leczenia chorób zwierzęcych wywołanych przez salmonelle i Campylobacter innymi środkami. Dodatkowo, patogeny przenoszone drogą pokarmową stają się odporne na leki przeciwbakteryjne stosowane w produkcji zwierzęcej, co oznacza, że mogą przedostawać się do łańcucha pokarmowego. W związku z tym istnieje paląca potrzeba opracowania alternatywnych metod leczenia, które zastąpią stosowane obecnie leczenie antybiotykowe.

Jedną z takich alternatyw jest właśnie leczenie z wykorzystaniem bakteriofagów. Zasada działania tej metody opiera się na swoistym charakterze bakteriofagów, które zabijają określone szczepy bakterii, nie wywołując przy tym infekcji u ludzi i zwierząt. Leczenie zwierząt przy użyciu określonych fagów może zatem zredukować lub całkowicie wyeliminować patogeny odpowiedzialne za większość ludzkich chorób przenoszonych drogą pokarmową, zwłaszcza salmonellę i Campylobacter.

Finansowany przez UE projekt "Leczenie fagami weterynaryjnymi jako alternatywa dla antybiotyków w produkcji drobiu" (Phagevet-P) miał na celu ocenę możliwości wykorzystania fagów jako alternatywy dla kuracji antybiotykowych w produkcji drobiu.

Pierwszym krokiem było wyizolowanie i opisanie kilku fagów zwalczających bakterie salmonelli i Campylobacter z wód ściekowych i martwego drobiu. Fagi te zostały poddane testom z wykorzystaniem różnych typów żywności oraz klinicznych izolatów salmonella enterica enteritidis, campylobacter coli oraz campylobacter jejuni.

Analiza przeprowadzona po podaniu fagów in vivo doustnie lub poprzez zmieszanie z pożywieniem wykazała, że liczebność bakterii salmonelli i Campylobacter zmniejszyła się dwu-, a nawet trzykrotnie. Aby zminimalizować ryzyko rozwinięcia odporności na fagi i uzyskać najwyższy stopień eliminacji patogenów zalecono, żeby fagi były podawane zwierzętom na dzień przed ubojem.

Metoda Phagevet-P została zatwierdzona jako dopuszczalna alternatywa dla antybiotyków, wpisując się w trend wykorzystywania bakteriofagów jako czynnika kontrolującego patogenetyczne i niepożądane bakterie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę