Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Europejscy naukowcy tworzą bezzałogowe statki powietrzne

Środki UE pozwoliły europejskiemu konsorcjum badawczemu stworzyć strategiczny program badań (SRA) na rzecz budowy statków powietrznych wyposażonych w niedrogie funkcje nawigacji satelitarnej, do zastosowania w obronie, telekomunikacji i systemach ostrzegania.
Europejscy naukowcy tworzą bezzałogowe statki powietrzne
W sektorze samolotów i sterowców do lotów na dużych wysokościach (HAAS) powstaje wiele bezzałogowych statków powietrznych (UAV), bezzałogowych sterowców i samolotów o dużym zasięgu.

Statki te latają na wysokości 10-20 kilometrów, działając jako platformy monitorujące i telekomunikacyjne, a także stacje pogodowe i centra ostrzegania przed klęskami naturalnymi, zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym. Mogą one pełnić funkcje satelitów przy dużo niższych kosztach.

Europejscy naukowcy zainicjowali projekt USE HAAS, aby opracować strategiczny plan działań dla europejskiego sektora HAAS i stworzyć słoneczny, regeneracyjny napęd oparty na ogniwach paliwowych dla tych samolotów.

W ramach projektu dokonano również analizy najnowszych pojazdów HAAS, w tym samolotów UAV (Global Observer, Heron, Hermes i Mercator), sterowców bezzałogowych (ATG i Lockheed Martin) oraz samolotów o dalekim zasięgu (Helios).

Dwa warsztaty, na których przedstawiono między innymi aktualne projekty HAAS z Europy, Japonii, Korei i USA, pozwoliły wyznaczyć cele badawcze w zakresie wdrożenia HAAS na starym kontynencie. Ponadto, przygotowano i przyjęto SRA, oparty na usługach dla użytkowników i prognozowanych korzyściach.

Podsumowując, dzięki projektowi USE HAAS udało się z powodzeniem uruchomić europejski sektor HAAS wraz ze SRA zaproponowanym przez uczestników projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę