Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MULFUN — Wynik w skrócie

Project ID: 516089
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Hiszpania

Wielofunkcyjne rozwiązania w konstrukcjach lotniczych

Przemysł lotniczy dąży do zmieszenia masy samolotów i objętości urządzeń, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i generowaniu wartości dodanej. Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył struktury wielofunkcyjne pozwalające osiągnąć te cele.
Wielofunkcyjne rozwiązania w konstrukcjach lotniczych
Wcześniejsze badania koncentrowały się najczęściej na zmniejszaniu masy poszczególnych elementów. Zaprojektowanie elementów, które pełniłyby różne funkcje, tj. tzw. struktur wielofunkcyjnych (MFS), pozwoliłoby jednak uzyskać zupełnie nowe korzyści.

Europejscy badacze biorący udział w projekcie "Struktury wielofunkcyjne" (Mulfun) postanowili połączyć funkcje elektryczne, termiczne i strukturalne w ramach wysoce zintegrowanych MFS.

Do projektowania MFS wykorzystano między innymi zaawansowane narzędzia do modelowania i symulacji oraz techniki umożliwiające ograniczenie kosztów i masy elementów poprzez modyfikację aktualnie stosowanych obudów urządzeń elektronicznych. Naukowcy badali też koncepcje włókien o wysokiej przewodniości cieplnej oraz elastycznych podzespołów elektronicznych.

Dokonano także oceny zakłóceń elektromagnetycznych i zgodności elektromagnetycznej oraz skuteczności osłon przed promieniowaniem.

Stworzono cztery doświadczalne obwody, uzyskując 35% redukcję masy w przypadku zastosowań transportowych oraz 65% w przypadku podzespołów elektronicznych. Wszystkie cztery obwody wykazywały się dobrymi parametrami elektrycznymi, termicznymi i mechanicznymi.

Uczestnicy projektu Mulfun wykonali ważny pierwszy krok na drodze ku stworzeniu MFS zapewniających sektorowi lotniczemu i satelitarnemu znaczące oszczędności masy i kosztów, przy zbliżonych lub nawet lepszych parametrach. Badacze zidentyfikowali też ważne obszary do dalszych badań, które umożliwią zaprojektowanie konkretnych rozwiązań i wprowadzenie ich na rynek.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę