Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wykrywanie biotoksyn w owocach morza

Owoce morza skażone toksynami glonowymi mogą silnie oddziaływać na ludzki układ nerwowy i żołądkowy, a także wywoływać alergie. Tego rodzaju zatrucia pokarmowe mogą występować w obszarach przybrzeżnych na całym świecie w wyniku gromadzenia się morskich biotoksyn podczas kwitnienia glonów.
Wykrywanie biotoksyn w owocach morza
W ramach projektu "Opracowanie nowych narzędzi analitycznych do wykrywania morskich biotoksyn" (Biotoxmarin) opracowano szybkie, proste i opłacalne techniki w zakresie wykrywania toksyn w owocach morza oraz surowicę odpornościową dla pacjentów. Narzędzia te oparto na technologii instrukcji polimerów, wysoce czułych czujnikach biologicznych oraz nowych badaniach biologicznych. Porównując nowe metody z istniejącą technologią, zaobserwowano zwiększenie wydajności.

Produkty i techniki opracowane w ramach projektu Biotoxmarin mają ogromny potencjał komercyjny, przy czym systemy testów, czujników biologicznych i wskaźników prętowych można wprowadzić na rynek w formie zestawów. Nowe techniki chromatografii cieczowej i spektrometrii mas (LC-MS) mogą zostać wykorzystane w produkcji standardów oraz w usługach testowych.

W realizację projektu zaangażowani byli partnerzy komercyjni w postaci małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Odegrają oni ważną rolę w wykorzystaniu i rozpowszechnianiu wyników. Metody opracowane przez konsorcjum Biotoxmarin pomogą zrezygnować z wykorzystania do testów laboratoryjnych zwierząt, takich jak myszy w próbach biologicznych w zakresie biotoksyn morskich. Uda się to osiągnąć poprzez zastosowanie testów opartych na przeciwciałach i syntetycznych receptorach polimerowych.

Powodzenie projektu Biotoxmarin pomoże ograniczyć przypadki zatrucia owocami morza, minimalizując w ten sposób straty gospodarcze wywołane produkcją biotoksyn podczas kwitnienie glonów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę