Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MAPSTART — Wynik w skrócie

Project ID: 6492
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Włochy

Polityki rolne pod lupą

Ocena skutków polityk rolnych może pomóc w ich precyzyjnym dostrojeniu, a także w zaoferowaniu jeszcze lepszych rozwiązań. Wymaga to nowoczesnych narzędzi analitycznych, które oceniłyby wszystko, począwszy od zrównoważonego rolnictwa po wpływ na środowisko.
Polityki rolne pod lupą
W ciągu ubiegłych lat pojawiło się wiele polityk rolnych mających na celu promowanie handlu, ochronę rolnictwa i odpowiadanie na rosnące zapotrzebowanie na produkty rolne. Celem projektu finansowanego ze środków UE "Modelowanie polityk rolnych: aktualny stan rozwoju i nowe wyzwania" (Mapstart) była ocena wpływu narzędzi, podejść i polityk rolnych.

Aby zrealizować to ogromne zadanie, zespół projektu zorganizował w 2005 r. seminarium pt. "Modelowanie polityk rolnych: aktualny stan rozwoju i nowe wyzwania". Zbadano najnowocześniejsze podejścia, które ekonomiści rolni stosowali do oceny wpływu działań w zakresie polityki, skupiając się na narzędziach analitycznych w ramach reform europejskiej wspólnej polityki rolnej (WPR). Co więcej, zespół projektu zwrócił uwagę na najnowsze postępy ilościowe i jakościowe w ocenie polityk rolnych oraz ich wpływu przy użyciu modeli sektorowych i rolnych, poza skupianiem się na wpływach środowiskowych.

Co istotne, w projekcie Mapstart ujawniono narzędzia wykorzystane do oceny wpływu działań w zakresie polityki na rozwój obszarów wiejskich, a zwłaszcza na działania wielofunkcyjne gospodarstw. Oceniono także siły zewnętrzne oddziałujące na sektor i gospodarstwa, jak i zmiany w wartości dóbr publicznych produkowanych w procesach rolnych.

Inne ważne działania w ramach projektu dotyczyły organizacji zaproszeń do opracowania dokumentów, w tym oceny i recenzji, wraz z seminarium. Wszystkie wyniki seminarium opublikowano za pośrednictwem różnych mediów, a także stron internetowych, wyjaśniając efektywność przyjętych polityk i wytyczając szlak dla opracowania jeszcze efektywniejszych strategii w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę