Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego w mniejszych gospodarstwach

Rosnąca międzynarodowa konkurencja w sektorze rolnictwa może utrudniać małym producentom radzenie sobie w takich dziedzinach, jak świadomość ekologiczna czy strategie cenowe. Na ratunek takim gospodarstwom przyszedł projekt finansowany ze środków UE.
Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego w mniejszych gospodarstwach
Dzięki europejskiemu projektowi powstał pakiet wsparcia dla rolników, pozwalający im sprostać nasilającej się konkurencji, której towarzyszy zmniejszanie się dochodów. Problem ten dotyka w szczególności małe i średnie gospodarstwa rolne, mające trudności ze wprowadzaniem swoich wyrobów na rynki międzynarodowe.

Rolnicy muszą konkurować pod względem jakości i bezpieczeństwa produktów, ale również w zakresie spełniania przepisów środowiskowych przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów. Projekt Infood Network pomagał rolnikom pokonać przeszkody, które uniemożliwiają im osiągnięcie lepszej pozycji na globalnym rynku, a także utrudniają przestrzeganie coraz bardziej restrykcyjnego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska.

Pierwszy etap projektu polegał na zgromadzeniu danych za pośrednictwem kwestionariuszy. Większość ankietowanych rolników prowadziło co prawda duże gospodarstwa, ale wyniki wskazywały na niewielką wiedzę i zainteresowanie kwestiami środowiskowymi.

Uczestnicy projektu Infood Network stworzyli stronę internetową, aby zwiększyć świadomość ekologiczną rolników i zachęcić ich do zajęcia się sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska. Strona jest narzędziem do rozpowszechniania wyników projektu oraz wspierania tworzenia sieci kontaktów. Status członka serwisu, jak i podmiotu stowarzyszonego całej sieci mogły uzyskać małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na stronie publikowano między innymi informacje dotyczące wdrażania najlepszych praktyk, dostosowanych do potrzeb rolników. Sugerowane przez autorów strony metodologie pozwalały na analizowanie kwestii dotyczących środowiska, bezpieczeństwa i identyfikowalności oraz na przyjmowanie odpowiednich rozwiązań.

Infood Network jest ważnym zasobem dla europejskich rolników, dzięki któremu mają większe szansę konkurować na międzynarodowym rynku. Powodzenie projektu było inspiracją dla propozycji stworzenia podobnej sieci, dotyczącej hodowli zwierząt.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę