Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Inne spojrzenie na stosunek konsumentów do żywności GM

Wiele badań potwierdza, że istnieje silny sprzeciw wobec żywności genetycznie zmodyfikowanej (GM), zwłaszcza ze strony europejskich konsumentów. W ramach europejskiego projektu przeprowadzono kompleksowy sondaż, który miał wykazać autentyczne nastawienie konsumentów do żywności GM na półkach supermarketów.
Inne spojrzenie na stosunek konsumentów do żywności GM
Dzięki wprowadzeniu w 2004 r. przepisów, zgodnie z którymi znakowanie żywności GM jest obowiązkowe, konsumenci są świadomi tego, jakie produkty spożywcze są im oferowane. To, co w rzeczywistości kupują, można następnie porównać z opiniami widocznymi w sondażach.

W ramach projektu finansowanego ze środków UE "Czy europejscy konsumenci kupują żywność GM?" (Consumerchoice) przeprowadzono ankietę w 10 krajach europejskich, by określić, czy konsumenci rzeczywiście decydują się na zakup produktów spożywczych oznakowanych jako GM. Przeprowadzono także dodatkowe sondaże w Zjednoczonym Królestwie i Stanach Zjednoczonych w celu ustalenia opinii publicznych dotyczących obecności nieoznakowanych produktów GM na półkach.

Zespół projektu przystąpił do realizacji badań z wielką dociekliwością. Zebrano dane od kierowników sklepów, grup tematycznych i konsumentów. Wizyty w sklepach pozwoliły zaobserwować obecność żywności GM w sprzedaży. Jeśli zaś chodzi o dyskusje w mediach, analiza częstotliwości występowania treści związanych z GM w artykułach i audycjach zwiększających wiedzę na temat tego zagadnienia w różnych krajach dostarczyła wielu informacji.

W supermarketach z kolei, chęć dyskutowania o dostępnych w sprzedaży produktach spożywczych GM różniła się w zależności od sieci i kraju. Konsumenci na ogół nie unikali produktów GM, choć zapytani przyznawali, że GM ma w ich przekonaniu więcej minusów niż korzyści. Podsumowując, wszystko wskazuje na to, że w obliczu przyszłych ograniczeń w zasobach żywności na świecie wynikających z dynamiki klimatu i populacji, żywność GM może stać się bardziej akceptowalna w oczach konsumentów. Zachowania konsumentów w odniesieniu do produktów GM najwyraźniej sprowadzały się do dostępności niż do jakiegokolwiek innego czynnika.

Obszerne badanie przeprowadzone w ramach projektu Consumerchoice rzuciło nieco światła na wiele błędnych przekonań dotyczących żywności GM. Dane dotyczące kupujących i punktów sprzedaży detalicznej pomogą nakierować politykę na połączenie GM ze zrównoważonym zaopatrzeniem w żywność.

Powiązane informacje

Tematy

Food
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę