Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CAPANDWFD — Wynik w skrócie

Project ID: 6618
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Holistyczne podejście do zrównoważoności

Rozmaite polityki rolne i ramowe polityki wodne mogą zostać ze sobą efektywniej powiązane na rzecz promowania bardziej skoordynowanego podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Holistyczne podejście do zrównoważoności
Europejska ramowa dyrektywa wodna (WFD) oraz wspólna polityka rolna (WPR) to dwa systemy ram prawnych, które reprezentują najlepsze przepisy UE dotyczące zrównoważoności, jednak ich koordynacja nie zawsze przebiega w pełni sprawnie. W ramach projektu finansowanego ze środków UE "WFD wychodzi naprzeciw WPR – Perspektywy na przyszłość" (CAPANDWFD) przyjrzano się wymogom prawnym obu polityk, by zidentyfikować ich braki oraz usprawnić mechanizmy współpracy.

Dokładniej rzecz biorąc, w projekcie udział wzięły zainteresowane strony, tj. decydenci i naukowcy, z zamiarem umocnienia współpracy między tymi dwiema strukturami ramowymi. Wiązało się to z silniejszą współpracą w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich oraz gospodarki dorzeczy, co stanowi mocny, pozytywny krok ku zwiększeniu zrównoważoności w tematycznych regionach. Co więcej, w ramach projektu CAPANDWFD zintensyfikowano wymianę doświadczeń między starymi i nowymi państwami UE, opracowując zalecenia w zakresie polityki dla większej UE i ujawniając, jak włączyć cele WFD do WPR.

Założone cele zrealizowano poprzez zorganizowanie szeregu spotkań na rzecz usprawnienia komunikacji i organizację konferencji międzynarodowej. Zainteresowane strony wypełniły ankiety, by pomóc zespołowi projektu zgromadzić i przeanalizować informacje. Konferencja przyciągnęła ekspertów i organy administracyjne zajmujące się tą dziedziną, a także organizacje pozarządowe (NGO).

Co równie ważne, zespół projektu opracował raporty, w których zbadano napięcia, wpływy i powiązania między dwiema dyrektywami, w których uwzględnił także analizę polityki. Przyjrzano się również europejskim programom rozwoju obszarów wiejskich, w tym ustalaniu cen wody i odzyskaniu kosztów w sektorze wodnym. Publikacje i wyniki konferencji rozpowszechniono za pośrednictwem czasopism, analiz politycznych i strony internetowej, aby usprawnić prace nad kształtowaniem polityki między dwiema jednostkami i stworzyć bardziej holistyczne podejście do promowania zrównoważoności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę