Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ORGAP — Wynik w skrócie

Project ID: 6591
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Szwajcaria

Europa wspiera rolnictwo ekologiczne

UE pragnie stworzyć rynek dla żywności ekologicznej i ulepszyć obecne standardy poprzez zwiększenie ich skuteczności, przejrzystości oraz zaufania konsumentów. W tym celu powstał projekt finansowany przez UE, który ma pomóc we wdrożeniu tych polityk.
Europa wspiera rolnictwo ekologiczne
W 2004 r., UE, aby wesprzeć sektor rolnictwa organicznego, opublikowała europejski plan działań na rzecz żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego (EUOAP). Jego celem było przeprowadzenie oceny warunków dla rolnictwa ekologicznego oraz utworzenie podstaw dla przyszłego kształtowania polityki.

Aby ułatwić ocenę krótko- i długoterminowych skutków EUOAP, konsorcjum projektu "Europejski plan działania w sprawie żywności i rolnictwa organicznego" (ORGAP) zrzeszyło 10 partnerów z 9 krajów, aby ich doświadczenie i wiedza mogła zostać wykorzystane w krajowych planach działania w zakresie rolnictwa ekologicznego. Ostatecznym celem projektu było zapewnienie wsparcia naukowego w zakresie wdrożenia EUOAP.

W tym celu partnerzy projektu ORGAP opracowali zestaw narzędzi oceny Orgapet, instrument wspomagający wdrażanie EUOAP na poziomach krajowym i europejskim. Orgapet powstał jako internetowa i dostępna na płycie CD platforma różnych informacji, danych i narzędzi oceny. Obejmowała także techniki członkowskie, oceny ilościowe i metody identyfikowania wskaźników krajowych lub europejskich planów działania w zakresie rolnictwa ekologicznego (OAP).

Oceniono różne parametry łańcuchów produkcji żywności ekologicznej, w tym dostępność informacji, szkolenia i edukację, a także badania naukowe, produkcję, przetwarzanie i rozwój rynku. Zestaw narzędzi Orgapet przetestowano pod kątem wybranych krajowych planów działania po dokonaniu przeglądu ich konstrukcji i sposobu wdrażania. Potencjalne konflikty z EUOAP lub problemy związane z zarządzaniem nimi zidentyfikowano i rozwiązano, omawiając je w zaleceniach w zakresie polityki dla UE i władz krajowych.

Aby zagwarantować odpowiedni wybór stron zaangażowanych w proces kształtowania polityki, w ramach projektu ORGAP opracowano teoretyczny model klasyfikacji tych. Podsumowując, działania projektu wsparły UE i jej państwa członkowskie w wypracowaniu infrastruktury w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa ekologicznego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę