Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SAMANTHA — Wynik w skrócie

Project ID: 6040
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Hiszpania

Śledzenie produktów w łańcuchu dostaw

Europejskie konsorcjum stworzyło inteligentny system informatyczny do śledzenia produktów rybnych na poszczególnych etapach procesu dostawy. Nowa technologia znakowania pozwala w niespotykany wcześniej sposób identyfikować produkty, monitorować je i zarządzać nimi.
Śledzenie produktów w łańcuchu dostaw
Sektor rybołówstwa jest ważnym źródłem dochodu dla wielu państw europejskich. Dlatego też naukowcy usilnie starają się stworzyć skuteczny system śledzenia produktów rybnych aż do miejsca ich pochodzenia. Technologia taka w ogromnym stopniu zwiększyłaby zaufanie konsumentów do całego sektora.

W tym kontekście, finansowany ze środków UE projekt "Bezpieczne inteligentne zarządzanie identyfikowalnością produktów rybnych w całym łańcuchu dostaw" (Samantha) miał na celu stworzenie systemu śledzenia wyrobów rybnych zarówno w dużych firmach, jak i małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

Ideą, która legła u podstaw inicjatywy Samantha, było stworzenie platformy wykorzystującej identyfikację radiową (RFID) do znakowania produktów rybnych i gromadzenia wszystkich niezbędnych informacji. Następnie prowadzone byłoby śledzenie produktów przez system informacji identyfikowalnych (TIS), obejmujący moduły do zarządzania identyfikowalnością, zarządzania użytkownikami i efektywnej komunikacji między elementami TIS. Zbudowano szereg prototypowych systemów, aby zbadać wpływ takich parametrów, jak wilgotność, temperatura, oblodzenie i woda.

Projekt Samantha dał MŚP odpowiednią technologię informatyczną, pozwalającą nie tylko na śledzenie i zarządzanie produktami w łańcuchu dostaw, ale także na potwierdzanie ich pochodzenia, a przez to walkę z nielegalnymi dostawcami. Co najważniejsze, nowa technologia powinna pomóc MŚP spełnić wymogi unijnych dyrektyw w zakresie jakości wyrobów i zdrowia konsumentów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę