Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AFRICAN WATER — Wynik w skrócie

Project ID: 518066
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Sprawa afrykańskich badań na temat wody

Nowe wsparcie na rzecz udziału afrykańskich naukowców ds. sektora wodnego w projektach UE przyniesie znaczące korzyści w zakresie zrównoważonego zużycia wody w Afryce.
Sprawa afrykańskich badań na temat wody
Władze państw świata nie spełniły swoich zobowiązań określonych w ramach milenijnych celów rozwoju (MCR) w odniesieniu do wody. Należy opracować i wdrożyć nowe technologie i systemy, zwłaszcza przy wsparciu afrykańskich zainteresowanych stron. W projekcie finansowanym ze środków UE "Działania na rzecz promowania udziału afrykańskich naukowców z sektora wodnego w działaniach programu ramowego" (African WATER) ułatwiono zainteresowanym stronom udział w inicjatywach badawczych, aby ostatecznie pomóc im w realizacji tych MCR.

W projekcie, któremu przyświeca ambitny cel, opracowano nowe podejścia, najnowocześniejsze metody i nowe systemy zarządzania wiedzą, aby ułatwić afrykańskim naukowcom przystępowanie do projektów UE i innych inicjatyw globalnych. Skutecznie umożliwiono afrykańskim zainteresowanym stronom zidentyfikowanie i przezwyciężenie kluczowych wyzwań na ich kontynencie, aby udało im sie zrealizować założone cele.

Pierwszym krokiem było utworzenie i rozprowadzenie narzędzi szkoleniowych i komunikacyjnych, takich jak film i wydarzenia promocyjne, jak również stworzenie strony internetowej projektu. Wykorzystano istniejące sieci naukowe, aby zaangażować naukowców i w oparciu o te sieci stworzyć silną bazę danych. Działania te promowano za pośrednictwem różnych konferencji, posiedzeń i biuletynów.

Co więcej, w ramach projektu African WATER przeprowadzono warsztaty szkoleniowe i spotkania z przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego w kilku krajach afrykańskich, aby zidentyfikować priorytety badawcze związane z wodą. Dotyczyło to opracowania i zastosowania nauki i technologii na rzecz usprawnienia transformacji społeczno-ekonomicznej Afryki w zakresie jakości wody, warunków sanitarnych i zarządzania.

Projekt skupił się na przezwyciężeniu problemów niskiej frekwencji afrykańskich badaczy w inicjatywach europejskich, braku świadomości i słabego dostępu do informacji. Do innych przeszkód zaliczają się wysokie koszty podróży między Afryką a Europą, a także opór konsorcjów wobec zaangażowania afrykańskich partnerów w projekty UE.

W ramach projektu opracowano zalecenia dotyczące przezwyciężania barier i minusy uczestnictwa afrykańskich zainteresowanych stron w tych inicjatywach. Stworzono także inteligentny program służący zwiększaniu uczestnictwa afrykańskich naukowców w projektach zagranicznych i zachęcaniu do udziału w wydarzeniach naukowych. Pozytywny wpływ na dobrobyt afrykańskiej ludności poprzez dostępność większej ilości wody w dalszej perspektywie może być ogromny.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę