Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czas "zintegrować" gospodarkę wodną

Przegląd mechanizmów, które pomagają w zarządzaniu zasobami wody w regionie Morza Śródziemnego, doprowadził do utworzenia ważnych zaleceń wspierających wizję zintegrowanej gospodarki wodnej.
Czas "zintegrować" gospodarkę wodną
W regionie Morza Śródziemnego przeprowadza się wiele projektów wielkoskalowych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wodę pitną i używaną dla potrzeb rolnictwa. Jednak sam wzrost zapotrzebowania nie wystarczy, by zapewnić nieustanny rozwój społeczno-ekonomiczny i wzrost – do zarządzania zasobami wodnymi wymagany jest model bardziej holistyczny.

Ta potrzeba legła u podstaw projektu finansowanego ze środków UE "Instrumenty instytucjonalne i gospodarcze na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w regionie Morza Śródziemnego" (INECO).

Projekt INECO, w oparciu o europejskie dyrektywy, przyczynił się do zwiększania potencjału w zakresie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi poprzez powołanie potężnej sieci władz publicznych, instytutów i innych zainteresowanych stron w całym regionie Morza Śródziemnego. Przeprowadzono ocenę wniosków, przy użyciu kilku istotnych analiz przypadku, chcąc określić kluczowe wymogi w zakresie polityki, które wniosłyby dodatkowe informacje do kontekstu.

Mówiąc bardziej szczegółowo, uczestnicy projektu przyczynili się do intensywnej wymiany informacji na temat gospodarki wodnej, przeanalizowali struktury zarządcze, zbadali mechanizmy rozdziału wody i ocenili odnośne instrumenty ekonomiczne, skupiając się na celach społecznych. Następnie zespół opracował wytyczne obejmujące określone potrzeby regionalne w zakresie sposobu stosowania proponowanych alternatyw dla bieżących systemów gospodarki wodnej.

W ramach projektu INECO obszernie przeanalizowano literaturę tematyczną i przeprowadzono intensywne prace terenowe, by dokonać oceny metodologii dla potrzeb instytucji i zdefiniować wspólne ramy na rzecz realizacji tych celów. Wytypowano najbardziej istotne analizy przypadku, opracowano wskaźniki wydajności i zorganizowano warsztaty dla zainteresowanych stron, aby rozpowszechnić rezultaty działań.

Następnie zespół projektu przeanalizował instytucje i mechanizmy gospodarcze, które są związane z gospodarką wodną, doprowadzając do zdefiniowania lepszych rozwiązań i zaleceń w zakresie zrównoważonych praktyk zarządczych. Wśród poruszonych tematów znalazła się optymalizacja kosztów za dostarczanie wody i infrastruktury, opodatkowanie środowiskowe, środki zachęty do oszczędzania wody i zaangażowania zainteresowanych stron.

Dzięki tym zaleceniom i wynikom projektu, zaprezentowanym podczas konferencji końcowej, istnieje znacznie wyższe prawdopodobieństwo, że perspektywa zintegrowanej gospodarki wodnej stanie się rzeczywistością.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę