Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

UPGEM — Wynik w skrócie

Project ID: 518048
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Dania

Kobiety naukowcy a fizyka

Przyczyny, dla których maleje liczba kobiet naukowców kontynuujących karierę naukową, różnią się w zależności od kraju. W licznych raportach podkreślano różnice kulturowe i zasadnicze aspekty dotyczące tej kwestii.
Kobiety naukowcy a fizyka
Niedawne badania ujawniły, że coraz mniej absolwentów, a zwłaszcza absolwentek, podejmuje karierę w dziedzinach nauk przyrodniczych, jak choćby w fizyce. Jednocześnie, wykwalifikowane kobiety naukowcy często porzucają struktury badawcze na początku kariery, co skłania naukowców do podjęcia próby identyfikacji kulturalnych lub historycznych powodów kryjących się za tym zjawiskiem. Właśnie to było celem projektu finansowanego przez UE "Rozwikłanie zagadki europejskiej mapy płci w odniesieniu do drenażu mózgów w dziedzinie fizyki – spojrzenie z perspektywy kulturowej" (UPGEM).

Zespół projektu, przyglądając się uważnie europejskiej mapie płci, odkrył, że na karierę w dziedzinie fizyki decyduje się więcej studentek w krajach Europy Wschodniej i Południowej, niż Europy Północnej. Naukowcy zidentyfikowali nieformalne aspekty, które wpływają na wybór kariery zawodowej w środowisku akademickim, skupiając się także na tym, jak kariera naukowa łączy się ze zmianami społecznymi i kulturowymi.

Zespół projektowy zgromadził raporty krajowe podsumowujące badania realizowane w Danii, Estonii, we Włoszech, w Polsce i Finlandii, skupiając się na takich aspektach, jak ścieżka kariery, tożsamość, rywalizacja i środowisko pracy. Przyjrzano się niewielkiej liczbie kobiet naukowców pod kątem zjawiska "szklanego sufitu", badając, jak wysoko lub jak nisko znajduje się ten sufit w każdym z tych krajów. Następnie zespół projektu UPGEM zalecił wprowadzenie w życie skutecznych polityk dotyczących kwestii braku kobiet podejmujących karierę fizyków, aby przezwyciężyć wzorce kulturowe, które utrudniają kobietom naukowcom dokonywanie postępów w karierze.

Zespół UPGEM przyjrzał się także relacji kobiet z fizyką, identyfikując trzy różne typy kulturowe, a mianowicie kulturę Herkulesa, kulturę opiekuna i kulturę pszczoły robotnicy. Zespół projektu wykazał, jak te kultury naukowe kształtują ścieżki kariery kobiet fizyków i ujawnił, jak społeczeństwa "klasowe" kontra te oparte na "płci" przyczyniają się do wyboru różnych ścieżek kariery.

Podsumowując, projekt pozwolił uzyskać wiele cennych informacji na temat środowiska pracy żeńskiego i męskiego personelu akademickiego w instytutach fizyki ponad 20 europejskich uniwersytetów. Na zakończenie, za pośrednictwem strony internetowej i licznych publikacji, rozpowszechniono szereg raportów i wyników, przybliżając UE do zrozumienia i zapewnienia wsparcia kobietom w ich ważnej roli oraz wyborach kariery w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę