Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

B_BICE — Wynik w skrócie

Project ID: 518088
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Brazylia

Efekt synergii we współpracy między Brazylią a UE

Inicjatywy mające na celu usprawnienie współpracy między Brazylią a Europą przynoszą korzyści obu regionom.
Efekt synergii we współpracy między Brazylią a UE
Brazylia to jedna z największych gospodarek świata, a z pewnością najmocniejsza ekonomia Ameryki Łacińskiej. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Brazylijskiego biuro zacieśnienia międzynarodowej współpracy z Europą" (B_BICE), UE może czerpać korzyści z wymiany handlowej z Brazylią.

Biuro utworzono przy wsparciu środków europejskich w 2005 r., aby zwiększyć udział Brazylii w projektach unijnych szóstego programu ramowego (6PR). W ramach projektu przez dwa lata zajmowano się intensyfikacją współpracy z UE w dziedzinie nauki, technologii i innowacji, propagując możliwości udziału we wspólnych projektach i rozpowszechniając informacje na ten temat wśród brazylijskich zainteresowanych stron. Działania te obejmowały współpracę z brazylijskimi instytucjami badawczymi i firmami, mającą na celu przygotowywanie i składanie wniosków dotyczących udziału w projektach unijnych.

Sieć B_BICE znacznie rozrosła się przez trzy lata prowadzenia projektu, promując swoje założenia za pośrednictwem strony internetowej oraz elektronicznego biuletynu publikowanego w języku angielskim i portugalskim. W ramach projektu stworzono różne nowe mechanizmy i instrumenty rozpowszechniania informacji na temat potencjału Brazylii w dziedzinie badawczo-rozwojowej.

Ponadto, uczestnicy B_BICE pozostawali w stałym kontakcie z Argentyną, Chile i Meksykiem, aby zaangażować tamtejsze instytucje w finansowane ze środków UE projekty prowadzone z udziałem Brazylii oraz przyczynić się w ten sposób do budowy solidnej sieci UE-Ameryka Łacińska. Zarządzaniem projektem zajmował się Uniwersytet w Brasílii oraz Brazylijski Instytut Informacji w dziedzinie Nauki i Technologii. Dzięki tym wysiłkom, współpraca UE z Ameryką Łacińską jest obecnie najlepsza w historii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę