Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ABEST/A-EU — Wynik w skrócie

Project ID: 518090
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Argentyna

UE nawiązuje współpracę z Argentyną

Utworzenie argentyńskiej agencji zajmującej się zacieśnianiem współpracy z UE w dziedzinie nauki i technologii (S&T) z pewnością przyczyni się do budowy gospodarki opartej na wiedzy w obu regionach globu.
UE nawiązuje współpracę z Argentyną
Argentyna jest ósmą największą gospodarką świata, posiadającą silny sektor nauki i technologii. Celem finansowanego ze środków UE projektu ABEST/A-EU było wzmocnienie więzi naukowych między Argentyną a Europą. Działania te polegały w szczególności na propagowaniu współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innowacji (ST&I) poprzez pomaganie argentyńskim firmom i naukowcom w dostępie do programów ST&I.

Innym aspektem było wspieranie kontaktów argentyńskich z innymi partnerami UE w Ameryce Łacińskiej: Brazylią, Chile i Meksykiem, oraz tworzenie w ten sposób silnych sieci współpracy i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Co ważne, inicjatywa pomogła w nawiązywaniu dialogu i kształtowaniu nowych polityk, które będą sprzyjały współpracy między Argentyną i innymi krajami. Była także okazją do wyszczególnienia szans i komplementarności zachodzących między wszystkimi uczestnikami sektora systemów technologicznych oraz ułatwienia wykorzystania zasobów w najistotniejszych dziedzinach.

UE jest jednym z głównych partnerów handlowych Argentyny, ale projekt nie ograniczał się tylko do wymiany handlowej. Oparty był w dużej mierze na istniejącej umowie stowarzyszeniowej z UE w dziedzinie S&T, obowiązującej od 1999 r.

Mimo że początkowo argentyńskie instytucje badawcze i małe i średnie przedsiębiorstwa uczestniczyły w dość ograniczonym stopniu w projektach unijnych, celem ABEST/A-EU jest znaczące zwiększenie tego uczestnictwa w ramach siódmego programu ramowego (7PR). Działania te otworzą przed Argentyną niezliczone możliwości współpracy z EPB i wzmocnią transatlantyckie więzi z tym tak bardzo europejskim krajem.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę