Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ESCW — Wynik w skrócie

Project ID: 516861
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY

Naukowy "marketing"

Zniesienie barier w zakresie komunikacji naukowej było celem działania wspomagającego ESCW. Poprzez organizację warsztatów, partnerzy projektu chcieli wypełnić luki w komunikacji między naukowcami i społeczeństwem.
Naukowy "marketing"
Opinia publiczna postrzega często naukę przez pryzmat różnego rodzaju mitów, którym towarzyszy brak zrozumienia problemów naukowych. Do tego dokładają się słabe umiejętności komunikacyjne naukowców, którzy nie potrafią należycie "reklamować" swoich osiągnięć.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Europejskie warsztaty na temat komunikacji naukowej" (ESCW) było podniesienie kompetencji komunikacyjnych naukowców biorących udział w projektach szóstego programu ramowego (6PR).

Projekt ESCW, w którym uczestniczyli nauczyciele przedmiotów z zakresu komunikacji naukowej z całej Europy, koncentrował się na szkoleniu młodych naukowców na temat komunikowania się z mediami, politykami i społeczeństwem. W projekcie wykorzystano dorobek warsztatów Europejskiej Sieci Nauczycieli Komunikacji w dziedzinie Nauki (ENSCOT), finansowanych ze środków 5PR.

Europejska sieć komunikacji naukowej (ESCONET) była siecią współpracy między naukowcami, urzędnikami ds. informacji naukowej, dziennikarzami i politykami, tworzącą ramy dla skutecznych szkoleń w tej dziedzinie. W warsztatach wzięło udział 17 uczelni wyższych i placówek naukowych z 12 krajów uprawnionych do udziału w projektach 6PR.

Informacje na temat ESCW rozpowszechniano na międzynarodowej konferencji. Kolejne warsztaty powinny przyczynić się do dalszego zwiększenia umiejętności naukowców w zakresie informowania społeczeństwa o wynikach badań.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę