Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Techniki bezołowiowe dla przemysłu elektronicznego

Lutowanie bezołowiowe stosowane w produkcji elastycznych obwodów drukowanych często wiąże się z potencjalnymi problemami technologicznymi dotyczącymi temperatury. Europejscy naukowcy badają materiały i metody, aby znaleźć rozwiązanie tego problemu.
Techniki bezołowiowe dla przemysłu elektronicznego
Elastyczne obwody drukowane to szybko rozwijająca się technologia stosowana w urządzeniach elektronicznych, w tym wszystkich urządzeniach mobilnych, kartach inteligentnych, podzespołach samolotowych, kontrolerach silników, ekranach czy czujnikach medycznych. Obwody te wytwarza się w oparciu o dwa materiały podstawowe, poliamid i poliester, przy czym ten ostatni stosowany jest w urządzeniach niskokosztowych.

Ograniczeniem w przypadku obu materiałów jest wrażliwość na temperaturę: dla poliamidu wynosi ona ok. 177˚C, a dla poliestru ok. 74˚C. Nie ma zatem pewności, czy obwody są w stanie tolerować wysokotemperaturowe lutowanie bezołowiowe bez szkody dla ich sprawności.

W kontekście znaczącej pozycji elastycznych obwodów drukowanych w wytwarzaniu produktów elektronicznych, celem projektu "Obróbka, sprawność i niezawodność elastycznych obwodów przy zastosowaniu techniki lutowania bezołowiowego" (Flexnolead) było stworzenie nowych materiałów i technologii w tej dziedzinie. Głównym celem prac było uzyskanie obwodów drukowanych odpornych na temperatury panujące podczas lutowania bezołowiowego.

Inne ważne cele, szczególnie w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dotyczyły między innymi stworzenia technik prognostycznej oceny żywotności układów. Naukowcy zgromadzili także dane dotyczące usterek, ułatwiające testowanie modeli oraz dostarczające wskazówek na temat użytkowania i konserwacji urządzeń wykorzystujących elastyczne obwody drukowane.

O powodzeniu projektu Flexnolead świadczą jego osiągnięcia. Naukowcy zebrali informacje dotyczące zachowywania się najczęściej stosowanych materiałów podczas lutowania bezołowiowego oraz alternatywnych materiałów i metod produkcji elementów obwodów elastycznych. Dzięki przeprowadzonym testom fizycznym i modelowaniu udało się też zgromadzić dane na temat niezawodności obwodów.

Stworzenie rozwiązania w zakresie bezołowiowego lutowania elastycznych obwodów drukowanych powinno doprowadzić do powstania nowych ekologicznych technologii wytwarzania produktów elektronicznych następnej generacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę