Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe metody recyklingu dla sektora elektroniki

Naukowcy coraz częściej interesują się problemem dotyczącym przedostawania się wykorzystywanych z przemyśle elektronicznym polimerów do strumienia odpadów. Finansowany ze środków UE zespół naukowy prowadził badania nad w pełni nadającym się do recyklingu polimerem i stworzył nowe metody formowania elementów wykonanych z tego materiału.
Nowe metody recyklingu dla sektora elektroniki
Do strumienia odpadów poddawanych recyklingowi trafia alarmująca ilość zawierających polimery urządzeń elektronicznych o bardzo krótkiej żywotności – na przykład telefonów komórkowych, kamer cyfrowych czy laptopów. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) obliguje producentów do stosowania w takich wyrobach odpowiednich materiałów nadających się wtórnego wykorzystania.

Uczestnicy projektu "Ekoefektywne konstrukcje umożliwiające wtórne, zabezpieczone przed fałszerstwami wykorzystanie urządzeń elektronicznych po ich wycofaniu z eksploatacji" (Separate) badali możliwość zastosowania w tym kontekście rozpuszczalnego w wodzie polimeru, alkoholu poliwinylowego. Alkohol poliwinylowy jest nietoksycznym i biodegradowalnym polimerem, o którego przetwarzalności decyduje stopień hydrolizy, tj. liczba jednostek i masa cząsteczkowa.

Naukowcy biorący udział w projekcie Separate odkryli, że polimer PVAXX można rozpuścić w ciągu 30 sekund przy pomocy techniki rozpuszczania okresowego, a proces możne jeszcze przyspieszyć, stosując ultradźwięki. Polimer można ponadto ponownie wykorzystywać i formować wtryskowo bez znaczącej utraty właściwości.

Opracowano nową technologię nadformowania (ang. over-moulding) wykorzystującą polimer i wyprodukowano w pełni enkapsulowane moduły do kart inteligentnych. Ponadto opracowano półenkapsulowane podzespoły elektroniczne do stykowych i niestykowych kart inteligentnych, kości pamięci i obudów kalkulatorów.

Każde z tych osiągnięć zostało przetestowane w warunkach przemysłowych. Naukowcy stworzyli metodę robotycznej symulacji formowania wtryskowego, obróbki, a następnie testowania kości pamięci. W celu przetestowania produkcji na skalę przemysłową wybrano inną technikę symulacji, opartą na płukaniu przeciwprądowym i pozwalającą zminimalizować zużycie wody i energii.

Technologia Separate powinna zaowocować zmniejszeniem ilości odpadów elektropolimerowych w Europie. Oznaczać to będzie mniej zanieczyszczeń organicznych i metali ciężki w naszych wodach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę