Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca Chin i UE w sprawie gospodarki przybrzeżnej

Chińscy i europejscy naukowcy połączyli siły, by zbadać dwa kontrastujące ze sobą systemy przybrzeżne oraz określić optymalne sposoby ochrony i zarządzania niezbędnymi zasobami, od których zależna jest miejscowa ludność.
Współpraca Chin i UE w sprawie gospodarki przybrzeżnej
W projekcie "Zrównoważone strategie na rzecz mieszkańców, zlewisk i zasobów wodnych" (SPEAR) zbadano systemy przybrzeżne, jeden oparty na obszarze wiejskim, drugi natomiast na przemysłowej części Chin. Na wododział w obszarze wiejskim wybrano zatokę Sanggou, z kolei na wododział w obszarze przemysłowym, zatokę Huangdun mieszczącą się na północ od Szanghaju. Oba systemy wykorzystywane były przez społeczności zależne od zasobów morskich w związku z wielkoskalową hodowlą glonów morskich, ryb i skorupiaków.

W ramach projektu SPEAR opracowano i przetestowano zintegrowane ramy interpretacji struktury i dynamiki strefy przybrzeżnej, w których uwzględniono interakcje między wododziałami, strukturę ekologiczną i działalność człowieka. W inicjatywie przyjęto podejście interdyscyplinarne, które połączyło w sobie nauki przyrodnicze i społeczne, w celu podjęcia złożonych kwestii związanych z zarządzaniem zintegrowanym oraz przyczynienia się do pogodzenia rozbieżnych wymagań ekologicznych i społeczno-ekonomicznych.

Naukowcy wykorzystali dane lokalne i regionalne, toczące się chińskie programy terenowe oraz obrazowanie satelitarne, łącznie z pracami przeprowadzonymi w laboratorium i w terenie. Następnie zbadali wpływ wykorzystania zasobów wodnych w strefie przybrzeżnej, skupiając się na substancjach odżywczych, materii organicznej i wyciekach osadów.

Opracowano modele komponentów w celu opisania wpływu akwakultury na środowisko poprzez uwzględnienie skutków działalności człowieka, takiej jak eksploatacja zasobów, praktyki zarządcze w zlewniach i wyciek ścieków.

Wykorzystanie zintegrowanego modelowania pozwoliło na połączenie czynników gospodarczych odpowiadających za kwestie społeczne, takie jak nadmierna eksploatacja, z modelami ekologicznymi, pozwalając w ten sposób na realistyczne przetestowanie trzech kontrastujących ze sobą scenariuszy zarządczych. Naukowców szczególnie zainteresowało to, w jaki sposób można wykorzystać hodowlę wielogatunkową do zwiększenia zrównoważoności.

Partnerzy projektu opracowali także książkę, która wyjaśnia działania i korzyści z nich płynące dla zarządców, naukowców i ogółu społeczeństwa. Książka ta składa się z siedmiu rozdziałów, które skupiają się na teledetekcji, skali systemowej, modelowaniu ekosystemu oraz technikach symulacji trwonienia zasobów.

Działania zrealizowane przez konsorcjum SPEAR przyczyniły się do poprawy życia lokalnej ludności poprzez rozwiązanie sprzecznych potrzeb społecznych i środowiskowych, jak również poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę