Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INCOME STABILISATION — Wynik w skrócie

Project ID: 6613
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Ograniczanie ryzyka w związku z dochodami europejskich gospodarstw rolnych

W ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowano obszerny raport na temat sposobu zastosowania narzędzi zarządzania ryzykiem w europejskim sektorze rolnym oraz potencjalnego wpływu na rolnictwo.
Ograniczanie ryzyka w związku z dochodami europejskich gospodarstw rolnych
Dochody gospodarstw rolnych zwykle podlegają wahaniom ze względu na losowe skutki pogody, choroby i ceny rynkowe. Europejskich rolników przed nieoczekiwanymi stratami chroni jak dotąd mechanizm kompensacyjny w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Jednak zaobserwować można rosnący nacisk na stosowanie w takich okolicznościach bardziej prywatnych lub częściowo prywatnych rozwiązań rynkowych.

W ramach dostarczania potencjalnych rozwiązań problemów dochodowych rolników, powstał projekt "Projektowanie i wpływ gospodarczy narzędzi zarządzania ryzykiem na rzecz rolnictwa europejskiego" (Income Stabilisation), w którym przeanalizowano możliwości oferowane przez rozmaite narzędzia zarządzania ryzykiem służące do stabilizacji dochodów z gospodarstw rolnych. Uwzględniono prawo do ubiegania się o wsparcie dochodów, programy niesienia pomocy w przypadku klęsk oraz postępy na rynkach międzynarodowego zarządzania ryzykiem.

Kroki podjęte przez zespół projektu Income Stabilisation na rzecz opracowania tej analizy obejmowały szczegółową listę rodzajów ryzyka napotkanego przez rolników w przeszłości, jak również prognozy dotyczące przyszłego ryzyka. Równie ważna była analiza postrzegania ryzyka przez europejskich rolników oraz opis wpływu gospodarczego wykonalnych programów zarządzania ryzykiem.

W raporcie wykazano, że narzędzia, które uwzględniały problem asymetryczności informacji – tj. gdy pewne strony mają więcej informacji niż inne – oraz zaangażowanie sektora publicznego, prowadziły do stosowania niepożądanych środków zachęty. Jak można się było spodziewać, postrzeganie pojęcia "ryzyka" różniło się znacznie w zależności od kraju, jednak w większości przypadków największy niepokój wzbudzały scenariusze obejmujące niepewność cenową i pogodową. W kwestii modelowania wpływu zarządzania ryzykiem, przeważała znaczna niestabilność w obrębie gospodarstwa rolnego, a dywersyfikacja zdawała się być ograniczona.

Wyniki projektu Income Stabilisation ukazują, że ulepszenie narzędzi zarządzania w przypadku niestabilności dochodów jest niezbędne na normalnym poziomie ryzyka związanego z działalnością gospodarstwa rolnego. Jakkolwiek należałoby ustanowić zasady na poziomie europejskim na wypadek ryzyka kryzysowego, przy jednoczesnym uniknięciu dopłat do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Zespół projektu Income Stabilisation przedstawił Komisji Europejskiej szereg realnych programów zarządzania ryzykiem, a także wytycznych dotyczących ich wdrożenia. Raport ten jest wyjątkowo trafny w kontekście rozszerzającej się UE oraz zmieniających się poglądów na temat kompensacji pozornie losowych strat.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę