Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zapobieganie transmisji choroby Chagasa

Finansowanie ze środków UE wsparło ważną inicjatywę, której celem było promowanie współpracy badawczej na rzecz programów kontroli choroby Chagasa w Ameryce Środkowej i Południowej.
Zapobieganie transmisji choroby Chagasa
Choroba Chagasa wywoływana jest przez pierwotniaka Trypanosoma cruzi i spotykana jest głównie w krajach Ameryki Środkowej i Południowej. Choroba, przenoszona głównie przez wysysające krew insekty, najczęściej z gatunku Triatoma i Rhodnius genera, może wywoływać zagrażające życiu objawy u około jednej trzeciej chronicznie zarażonych osób.

Jedną z cech cyklu życia wektora choroby jest to, że wylesianie zachęca insekty do poszukiwania nowych źródeł pożywienia, w tym wypadku ludzkiej krwi, co może prowadzić do rozpoczęcia cyklu transmisji z udziałem człowieka. Dlatego też powstał projekt "Aktualizacja informacji o amerykańskiej trypanosomozie" (ATU), który skupił się na czynnościach kontrolnych przeciw wektorowi z rodziny Triatominae.

Celem uczestników projektu ATU było zbadanie procesów ewolucyjnych związanych z adaptacją insekta żyjącego w środowisku leśnym do warunków domowych oraz zorganizowanie warsztatów, podczas których byłyby rozpowszechniane zebrane informacje. Zorganizowano trzy inicjatywy regionalne w krajach Południa, tych należących do Paktu Andyjskiego i krajach Ameryki Środkowej.

W ramach badań terenowych zebrano próbki insektów i przeanalizowano je przed porównaniem ich z danymi sprzed rozpoczęcia kampanii kontrolnej. Wybór gatunków, które objęto badaniem, zależał od regionu, np. krajów Południa. W tym regionie, gatunek T. infestans został wyeliminowany, więc badanie skupiało się również na innych gatunkach wektorowych. W krajach andyjskich, badaniem objęto zarówno gatunki domowe, jak i leśne.

W ramach projektu ATU zgromadzono nowe informacje na temat biologii i potencjalnych wektorów choroby Chagasa, a także nowych narzędzi kontroli i obserwacji pluskwiaka. Wymiana informacji wśród ekspertów w dziedzinie choroby, specjalistów zaangażowanych w programy kontroli, pracowników służby zdrowia oraz naukowców okazała się bardzo owocna. Streszczenia z prac przedstawionych w ramach warsztatów są dostępne online, a publikacje zostały rozesłane do wszystkich programów kontroli, Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia (PAHO) oraz uniwersytetów zaangażowanych w badania nad chorobą Chagasa.

Projekt ATU zajął się promowaniem ważnej inicjatywy na rzecz wymiany informacji oraz standaryzacją kryteriów w zakresie interwencji kontrolnych, której celem jest wyeliminowanie wektorów choroby Chagasa. Jako że choroba ta dotyka od 8-10 milionów osób w krajach Ameryki Łacińskiej, kwestia ta ma bardzo duże znaczenie dla systemów służby zdrowia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę