Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca między UE a Meksykiem w dziedzinie technologii

Utworzenie biura ds. współpracy w dziedzinie technologii między UE a Meksykiem pomoże nawiązać synergiczne partnerstwa, które przyczynią się do postępów w zakresie badań i rozwoju po obu stronach Atlantyku.
Współpraca między UE a Meksykiem w dziedzinie technologii
Meksyk to jedna z największych gospodarek na świecie, ważny podmiot regionalny i światowej skali gracz w dziedzinie technologii, elektroniki i nauki. W ramach projektu finansowanego ze środków UE "Biuro na rzecz europejsko-meksykańskiej współpracy w dziedzinie nauki i technologii" (Uemexcyt) otwarto możliwości współpracy między UE a Meksykiem w dziedzinie nauki i technologii.

Głównym celem projektu było utworzenie biura, które zajęłoby się zwiększaniem świadomości w Meksyku w zakresie możliwości współpracy z UE w tych obszarach. Udało się to osiągnąć poprzez 8 warsztatów i 39 dni informacyjnych na terenie Meksyku, docierając do ponad 1700 badaczy i przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich (MŚP). Ponadto zespół projektu Uemexcyt odegrał ważną rolę w przeszkoleniu około 170 badaczy i innych stron zainteresowanych nauką i technologią.

Działania skupiały się także na tworzeniu sieci zainteresowanych stron i osób kontaktowych, jak również nawiązywaniu współpracy z ambasadami państw UE w Meksyku i innymi europejskimi partnerami na rzecz umocnienia współpracy. Zespół projektowy podjął działania na rzecz zachęcenia europejskich diaspor w Meksyku do udziału w projektach UE w celu dalszego umacniania długofalowej współpracy.

Pozostałe inicjatywy obejmowały koordynację i zwiększanie świadomości poprzez zbliżone projekty UE, takie jak Elan2Life, Winds, Alcue health, Nanoforum EULA oraz Food n'co. Jednocześnie nawiązano współpracę z kolejnym godnym uwagi programem UE w Meksyku, "Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y tecnología" (Foncicyt). Następnie opracowano propozycję, która miała zachęcić do udziału w zgłaszaniu projektów pod nadzorem UE.

Na koniec, zespół projektu Uemexcyt stworzył stronę internetową, na której zamieszczono bazę danych oraz życiorysy setek badaczy, co pomogło w nawiązaniu nowych partnerstw transatlantyckich w dziedzinie nauki i technologii. Podsumowując, wszystkie te działania pomogły w promowaniu znacznie silniejszych relacji w tym obszarze między UE a Meksykiem.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę