Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca UE i Afryki Południowej w dziedzinie nauki

Budowanie silnych więzi z Afryką Południową w dziedzinie nauki i technologii może przynieść korzyści i podwyższyć standard życia zarówno mieszkańców Afryka, jak i Europy.
Współpraca UE i Afryki Południowej w dziedzinie nauki
Republika Afryki Południowej, uznawana za największą gospodarkę kontynentu afrykańskiego i ciesząca się wieloletnimi osiągnięciami w dziedzinie nauki, ma wiele do zaoferowania, a jeszcze więcej do zyskania na współpracy z UE. W ramach projektu finansowanego ze środków UE "Program wspierania współpracy między Europą a Afryką Południową w dziedzinie nauki i technologii" (Esastap) powołano platformę na rzecz umacniania dalszej współpracy dwu- i wielostronnej między Europą a godnym uwagi państwem afrykańskim.

Platforma zajęła się umacnianiem partnerstw oraz sieci w dziedzinie nauki i technologii, zrzeszając instytucje naukowe i indywidualnych badaczy. Zidentyfikowano priorytety w tej dziedzinie i otwarto nowe możliwości wzrostu gospodarczego, w celu poprawy warunków życia. Projekt, realizowany w ramach siódmego programu ramowego UE (7PR), skutecznie zwrócił uwagę państw członkowskich UE na inicjatywy i wysoki poziom działań w tej dziedzinie ze strony Afryki Południowej.

Podsumowując, dzięki projektowi Esastap udało się zwiększyć udział zainteresowanych stron z Afryki Południowej w inicjatywach UE i skutecznie zwiększyć świadomość na temat mechanizmów współpracy. Obejmowało to utworzenie strony internetowej w celu zachęcenia ekspertów do przemieszczania się między dwiema częściami świata, w ramach inicjatywy, która zawierała także bazę danych na rzecz umocnieni partnerstw.

Promowanie celów projektu osiągnięto poprzez publikację broszur, plakatów, prezentacji audiowizualnych, działania internetowe oraz organizację konkursów dla młodych naukowców. Do wyników należy szereg nowych, solidnych partnerstw, które promują rozwój tej dynamicznej części świata.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę