Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

I3 FORUM — Wynik w skrócie

Project ID: 518517
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES

Platforma zrzesza infrastruktury badawcze UE

Integracja infrastruktury badawczej Europy doprowadzi do wielkiej synergii i innowacji na rzecz nauki, technologii i społeczności badawczej.
Platforma zrzesza infrastruktury badawcze UE
Europejskie projekty często rywalizują o uzyskanie tych samych środków, a nawet tych samych grantów, co zamiast potęgowania innowacyjności i rozwoju technologicznego, w rzeczywistości może przynosić efekty przeciwne do zamierzonych. Celem projektu finansowanego ze środków UE "Forum w sprawie inicjatyw na rzecz zintegrowanych infrastruktur" (I3 FORUM) było przezwyciężenie tych barier w dążeniu do innowacji.

Zespół projektu skupił się na usprawnieniu infrastruktur w Europie poprzez inicjatywy UE w tym zakresie (I3) oraz działania koordynacyjne (CA), które reprezentują sieć składającą się z najistotniejszych infrastruktur w Europie. Udało się to osiągnąć poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania i organizacji I3, a także pełnienie roli centralnej platformy informacyjnej na rzecz głównych infrastruktur badawczych i wyzwań.

Ponadto, w ramach projektu I3 FORUM przyczyniono się do opracowania europejskiego planu infrastrukturalnego oraz długofalowej strategii UE w zakresie poprawy współpracy infrastrukturalnej. Zaistniałe tworzenie sieci kontaktów oznacza, że projekty mogą teraz obejmować wiele uzupełniających się dyscyplin począwszy od fizyki cząsteczkowej po gromadzenie mutacji mysich, bez konieczności rywalizowania o te same środki finansowania. Inicjatywa ta może mieć bardzo pozytywny wpływ na europejską przestrzeń badawczą (EPB).

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę