Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wzmocnienie rosyjskich więzi biznesowych z Europą

Poprzez pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w Rosji w zakresie skutecznego nawiązywania kontaktów oraz uczestnictwa w europejskich projektach, UE stworzyła potężny sojusz biznesowy i badawczy u wschodniego sąsiada.
Wzmocnienie rosyjskich więzi biznesowych z Europą
Rosyjskie MŚP mogą odegrać ważną rolę w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Europie i na świecie, ale potrzebują pomocnej dłoni w modernizacji działalności i usług. Finansowany ze środków UE projekt "Wzmacnianie współpracy i rozwoju rosyjskich MŚP poprzez wspólnoty oparte na praktykach" (Rusmeco) miał na celu wsparcie potencjału rozwoju biznesu i możliwości współpracy tych MŚP.

Projekt miał na celu pomóc w restrukturyzacji rosyjskiego sektora przemysłowego poprzez zapewnienie tym przedsiębiorstwom nowych technik, narzędzi programowych i szkoleń, które uczynią je bardziej konkurencyjnymi, zarówno lokalnie, jak i globalnie. W szczególności projekt skierowany był do MŚP działających w obszarze badań i rozwoju, jak również w zakresie innowacji, posiadających plany poprawy ich kontekstu kulturowego, politycznego i gospodarczego.

Projekt Rusmeco zrealizował swoje cele poprzez odwzorowanie mechanizmów rozwoju i współpracy tych MŚP. Określono różnice względem zachodnioeuropejskich MŚP oraz standardów, przedstawiając szereg zaleceń dla rządu rosyjskiego w zakresie modernizacji MŚP. Zidentyfikowano także bariery i czynniki sukcesu w zakresie transferu know-how do Rosji oraz tworzenia oprogramowania do wirtualnej współpracy między MŚP.

Ostatecznie w ramach projektu stworzono modelową sieć współpracy pomiędzy MŚP w Rosji, wyposażoną w portal internetowy z blogami, możliwościami e-learningowymi, ważnymi zasobami i strefą pośrednictwa. Wreszcie, równolegle do inicjatyw internetowych, organizowano bezpośrednie wydarzenia i spotkania, które wzmocniły platformę na poziomie osobistym.

Projekt Rusmeco wzmocnił MŚP w Rosji w zakresie modernizacji działalności i nawiązywania stałych partnerstw z firmami z UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę